Постоянна работна група за мониторинг на последиците от кризата

Екипът на министър Тотю Младенов Младенов и ръководството на КНСБ се обединиха около създаването на постоянна работна група за мониторинг на последиците от кризата и възможности за бързо реагиране на негативните ефекти за работната сила в страната.
„Говорим с езика на социалния диалог с министерството и се надявам да постигнем ефективни решения за хората на труда”, заяви президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов по време на среща с министър Тотю Младенов, неговите заместници и представители на политическия кабинет на министерството на труда и социалната политика /МТСП/, проведена в централата на КНСБ.
Екипът на министър Младенов посочи като най-важен приоритет в  работата на МТСП борбата с безработицата, която ще продължава да расте. Чрез средствата от Държавния Бюджет, от Оперативна програма „Човешки ресурси”, както и през Активните мерки на пазара на труда,  които ще бъдат оценени от Консултативния съвет към парламентарната комисия по труд и социална политика, се цели разкриване на поне 150 000 нови работни места.
МТСП активно ще насърчава колективното трудово договаряне, особено на ниво предприятие. Към най-уязвимите групи – възрастните хора, хората с увреждания и децата с риск ще бъдат насочвани средства по програми, но при много строг контрол и оптимизиране на разходите като се прекрати порочната практика с източване на средства от социалните дейности.
Президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов приветства  намерението на министерството да въведе най-сетне  плануваните ваучери за обучение и квалификация на работниците, при които средствата ще стигат директно до работника. Освен това д-р Христов заяви, че КНСБ  е готова с проект за социален мениджмънт, който ще повиши квалификацията на социалните работници и ще даде възможност за ръст на тяхното възнаграждение според техните професионални умения. Президентът на КНСБ подчерта също, че е много важно при какви критерии ще се извършва съкращаването на админситративния персонал, така че това да не бъде самоцел. Вицепрезидентът Николай Ненков изтъкна ролята на обезщетението за безработица в условия на криза и подчерта, че размерът на обезщетението трябва да бъде обвързан с минималната работна заплата. Президентът на КНСБ изрази своята увереност, че правителството на Бойко Борисов ще работи за възстановяване ролята и значението и укрепване структурите на социалния диалог, както и, че всички стратегически действия особено в икономическата и социална сфера, ще бъдат консултирани и обсъждани със социалните партньори в Националния съвет за тристранно сътрудничество и неговите органи в отрасловите и браншови съвети, в Консултативния съвет към парламентарната комисия по труда и в останалите специализирани тристранни национални, регионални и общински структури.
Екипът на г-н Младенов и ръководството на КНСБ се обединиха около създаването на постоянна работна група за мониторинг на последиците от кризата и възможности за бързо реагиране на негативните ефекти за работната сила в страната. Освен това представителите на двете институции бяха единодушни относно необходимостта от регламентиране на надомната работа, отчитане от националната статистика на размера на неизплатени работни заплати.


София,
02.09.2009 г.