Мерки за ЖП транспорта

Късно снощи /25.09./, във връзка с ескалацията на социалното напрежение в системата на ЖП транспорта министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков обсъди с президента на КНСБ доц. д-р Желязко Христов, вицепрезидентите на Конфедерацията Валентин Никифоров и Николай Ненков, председателят на Синдиката на железничарите в България Петър Бунев и председателя на Съюза на транспортните синдикати в България Екатерина Йорданова закъсняването  с изплащането на работни заплати в „БДЖ” и „НКЖИ”. Министърът изтъкна основните причини за забавяне в изплащането:
Късно снощи, във връзка с ескалацията на социалното напрежение в системата на ЖП транспорта министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков обсъди с президента на КНСБ доц. д-р Желязко Христов, вицепрезидентите на Конфедерацията Валентин Никифоров и Николай Ненков, председателят на Синдиката на железничарите в България Петър Бунев и председателя на Съюза на транспортните синдикати в България Екатерина Йорданова закъсняването  с изплащането на работни заплати в „БДЖ” и „НКЖИ”. Министърът изтъкна основните причини за забавяне в изплащането:
•    Спад на товарните превози спрямо съответния период на миналата година с 45% и на пътническите със 7%.
•    Неравномерно изразходване на годишната субсидия. Изразходвани по-големи суми в месеците до юли и оставащи по-малки суми за следващите месеци
•    Предсрочно усвояване на 80% от средствата за капиталови разходи

Предстоящото погасяване на две вноски по заеми към банки за м. ноември и декември – на обща стойност около 50 млн. лв. допълнително ще утежни изплащането на възнагражденията.
В тази обстановка дружествата са силно затруднени да изплащат  дължимите на работниците заплати, но са предприети решителни мерки от страна на министерството за справяне с изключително тежката ситуация:
•    Блокиране на останалите 20% от капиталовите разходи с цел пренасочване на средствата за изплащане на работните заплати;
•    Водят се интензивни преговори с банките-кредитори за отсрочване за 2010 г. на задълженията на компаниите, дължими към ноември и декември 2009 г.;
•    След поредица от разговори на министерството с Националната агенция по приходите е проявено разбиране от страна на НАП за спешно възстановяване на ДДС в размер 4.8 млн. лв., който също да се използва за погасяване на задълженията към работниците;
•    Министърът и президентът на КНСБ се споразумяха да отправят апел към Асоциацията на банките в България за  разбиране към затрудненото положение на работниците от системата на ЖП транспорта и обсъждане на възможности за разсрочване на техните задължения.
Министерството пое ангажимент да подпомогне дружествата за ускорено изплащане на дължимите суми към работниците:
•    Доизплащане на задълженията за месец юли към работещите в „НКЖИ” до 02.10.2009 г. и изплащане на аванс за месец септември за „НКЖИ” до 15.10.2009 г.;
•    До 28.09. да се изчистят задълженията към БДЖ за месец юли, а до 08.10. да се изплати аванса за месец септември;
    Продължават интензивните преговори от страна на КНСБ и синдикалните федерации с представители на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за поетапно изплащане на останалата част от дължимите суми към работниците от системата на железопътния транспорт.

София,
26.09.2009 г.