Строг режим за наемане на работници от трети страни...

КНСБ изразява силно неудовлетворение от позициите на национално представителните работодателски организации, представени на  6 октомври т.г. на заседанието на НСТС по повод проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешение за работа на чужденци в Република България, внесен от министъра на труда и социалната политика. В резултат на позициите на работодателите, разглеждането на проекта на постановление се отложи за следващото заседание на НСТС без гаранции, че и тогава ще се приеме. Тази позиция получи подкрепата и на вицепремиера Симеон Дянков. Припомняме, че промените в Наредбата предвиждат по-строг режим на приемане на чуждестранни работници от трети страни, целящ по-пълното проучване на възможностите за назначаване на български работници със същата квалификация. Мярката бе продиктувана от задълбочаващата се икономическа криза у нас и растящата безработица и има временен характер. Същата бе консенсусно приета от членовете на НСТС при разглеждането и приемането на антикризисните мерки. Необяснимо защо, настъпи промяна в мненията.
Призоваваме за бързо  изглаждане на спорните въпроси, без да се изменя целта на промените в Наредбата и приемане на проекта на Постановление още на следващото заседание на НСТС.