Търси се решение за железничарите

По информация на Синдиката на железничарите в България – КНСБ (СЖБ):
- На 16. октомври 2009 г., от 10.00 ч. в министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения ще се състои подотраслов съвет, на който ръководството на СЖБ и министърът и неговия екип ще разгледат внесените конкретни предложения от СЖБ за  разрешаване на проблемите в железницата, и за изплащане на закъснелите заплати на железничарите.
- На 16. октомври, в 13.00 ч., в сградата на бул. „Мария Луиза” 102 (до ЖП Гара-София) ръководните органи на СЖБ към КНСБ, Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) към КНСБ, Национален железничарски синдикат (НЖС) – Подкрепа и Федерация на транспортните работници (ФТР) - Подкрепа ще обсъдят пълната информация от срещата в министерството на транспорта от 10.00 ч. Ако  няма конкретни предложения от страна на министерството – график за изплащане на дължимите работни заплати, ще се премине към избор на  Стачен комитет и през следващата седмица ще се внесе предложение в НК”ЖИ” за минимално транспортно обслужване. По всяка вероятност ще последва започване на процедура по Закона за уреждане на колективни трудови спорове (ЗУКТС) и в БДЖ. В НК”ЖИ” вече над 50% от работниците и служителите са дали писмено съгласие за провеждане на ефективна стачка, ако не се решат проблемите с неизплатените заплати, което е изискване на закона.