Д-р Христов-среща по демографските въпроси - Четвъртък, 1-5-2006

Позиции, изложени от председателя на КНСБ д-р Желязко Христов, на днешната среща с президента Георги Първанов и с експерти по демографските въпроси:

ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОБЛЕМИ В БЪЛГАРИЯ

Повечето оценки сред академичните среди, както и целите и средствата на провежданата демографска политика от страна на държавата свидетелстват за наличие на...