Не намалявайте бюджета на БАН!

"Прекомерното намаление на бюджета на Българската академия на науките е наистина НЕОБЯСНИМО след получената положителна оценка на Европейската научна фондация /ЕНФ/ и Европейската федерация на академиите на науките /ЕФАН/, където в главата “Общи заключения” е записано: “Добрият, до отличен изследователски и развоен потенциал в БАН, е в опасност, поради недостатъчното финансиране.". Това гласи отворено писмо на председателя на НБС "Висше образование и наука" доц. д-р Лиляна Вълчева и ст. н. ІІ ст. д-р Ивайло Златанов - Председател на СНСО-БАН, отправено до министър-председателя на РБългария Бойко Борисов.

Нови антикризисни мерки предлага КНСБ

Сравнителен анализ на антикризисните мерки в България и ЕС Европейският подход

В стратегически план отговорът на кризата в Европа беше реализиран на две равнища – макроикономическо и фирмено равнище, като мерките трябваше да се отразят благоприятно и върху развитието на конкретните сектори и браншове, засегнати най-много от кризата. Макроикономическите мерки, провеждани от правителствата, целяха поддържане на инвестиционния процес, стимулиране на потреблението, респ. вътрешното търсене, целенасочени действия на пазара на труда за съхраняване на заетостта и защита доходите и жизнения стандарт на социално слаби групи от населението.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ

от срещата на председателският съвет при Национален браншов синдикат «Висше образование и наука» (ВОН-КНСБ) с членове на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към МС, 14.01.2010 г.

Нов модел на акредитация на ВУ

   Президентът на КНСБ – доц. д-р Желязко Христов, ще бъде домакин на среща на председателският съвет при Национален браншов синдикат „Висше образование и наука”  (ВОН-КНСБ) с членове на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към МОМН, която ще се проведе на 14 януари 2010 г., четвъртък, на 11-я етаж в сградата на КНСБ. След срещата от 13.00 ч. в същата зала ще се проведе Пресконференция.
  


 

 

Спешно свикване на консултативна среща със социалните партньори

 ПОЗИЦИЯ
НА РЪКОВОДСТВОТО НА КНСБ
По повод:

Исканията, поставени от председателя на Българска стопанска камара Божидар Данев, пред зам.-министъра на труда и социалната политика Христина Митрева

    Ръководството на КНСБ ясно заявява, че г-н Божидар Данев има  демократичното право да прави всякакви предложения по изменения на трудовото законодателство, но това следва да е съобразено с принципа на обсъждане и съгласуване със социалните патньори.
  

 Днес, 25. 11. 2009 г., след проведен разговор на президента на КНСБ със зам.-министъра на труда и социалната политика г-жа Христина Митрева, стана ясно, че в МТСП тези предложения, публично оповестени от г-н Данев, не са внесени в писмен вид.
Ръководството на КНСБ призовава, за да не се провокира безпочвена тревога и напрежение в членовете на КНСБ - хората на наемния труд в България, министър Тотю Младенов да свика спешно консултативна среща в МТСП за обсъждане позициите на национално-представителните работодателски и синдикални организации.