С П О Р А З У М Е Н И Е


За общи действия в сферата на здравеопазването

    Днес 03.11.2009 г. лидерите на КНСБ, КТ ”Подкрепа”, БЛС, БФС, БЗС, БАПЗГ, НАРЗ, ФСЗ-КНСБ, МФ”Подкрепа”, изразяват искрено  и недвусмислено желанието си за общи действия и единни експертни  становища в сферата на здравеопазването.
Всички проекти и намерения за реформи, от днес нататък, трябва да се консултират в този формат независимо кой и как ги предлага!
    Гласът на обществото и гилдията трябва да се чува!
    Днешното споразумение потвърждава желанието ни да работим за по-добро  качество на живота в България и  по-добър статут на работещите в здравеопазването.
    Днес се създава Обществен съвет в здравеопазването, който реши да покани на професионален дебат министрите на финансите, здравеопазването и техните екипи и председателя на парламентарната комисия по здравеопазване и членовете и парламентарната комисия по бюджет и финанси.  След срещата и в зависимост от резултата й,  ще се вземе решение, за провеждане на Национален ден на протест, пред Българския парламент, под надслов: ”Достатъчно средства за здравеопазване, пълна експертна яснота за реформите”
   Здравеопазването е на всички и не може да бъде приоритет на тази или онази партийна централа!


За КНСБ :                                 За БЛС:
доц. д-р Желязко Христов          Д-р Цветан Райчинов

За КТ ”Подкрепа”:                    За БФС:            
д-р Константин Тренчев            Маг. фарм. Мирослав Ненчев

За ФСЗ-КНСБ:                          За БЗС:
д-р Иван Кокалов                     д-р Николай Шарков

За МФ”Подкрепа”                     За БАПЗГ:
д-р Теодора Вълчева                проф. д-р Станка Маркова
                                

                                              За НАРЗ:
                                              Д-р Димитър Димитров

Image

Какво ни чака от Бюджет 2010

С Т А Н О В И Щ Е
НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ
СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ

ПО ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2010 г.
/на консолидирана основа/

 

КНСБ констатира, че макар и завишени социалните разходи в Бюджет`2010 няма да гарантират в необходимата степен законовите права на осигурените лица и на социално слабите и уязвими групи. Конфедерацията апелира в европейската година за борба с бедността независимо от финансовите трудности заради кризата, дори с цената на малък и контролиран бюджетен дефицит, Правителството да преразгледа и завиши бюджета за социални разходи.
•    КНСБ не приема Проекта за Закон за бюджета на НЗОК за 2010 г. и проекта за бюджет на Министерство на здравеопазването за 2010 г., определя ги като пагубни за системата на здравеопазване и настоява в най-лошия вариант да бъдат осигурени бюджетни средства поне колкото са на ревизирания бюджет за 2009 г.

Търси се решение за железничарите

По информация на Синдиката на железничарите в България – КНСБ (СЖБ):
- На 16. октомври 2009 г., от 10.00 ч. в министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения ще се състои подотраслов съвет, на който ръководството на СЖБ и министърът и неговия екип ще разгледат внесените конкретни предложения от СЖБ за  разрешаване на проблемите в железницата, и за изплащане на закъснелите заплати на железничарите.
- На 16. октомври, в 13.00 ч., в сградата на бул. „Мария Луиза” 102 (до ЖП Гара-София) ръководните органи на СЖБ към КНСБ, Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) към КНСБ, Национален железничарски синдикат (НЖС) – Подкрепа и Федерация на транспортните работници (ФТР) - Подкрепа ще обсъдят пълната информация от срещата в министерството на транспорта от 10.00 ч. Ако  няма конкретни предложения от страна на министерството – график за изплащане на дължимите работни заплати, ще се премине към избор на  Стачен комитет и през следващата седмица ще се внесе предложение в НК”ЖИ” за минимално транспортно обслужване. По всяка вероятност ще последва започване на процедура по Закона за уреждане на колективни трудови спорове (ЗУКТС) и в БДЖ. В НК”ЖИ” вече над 50% от работниците и служителите са дали писмено съгласие за провеждане на ефективна стачка, ако не се решат проблемите с неизплатените заплати, което е изискване на закона.

Скандално необяснимо:

  Синдикатите ня бяха допуснати до заседание на Правната комисия към НС
    На 8 октомври 2009 г., синдикални председатели на КНСБ  възмутително и необяснимо защо не са били допуснати до участие в  Заседание на Правната комисия към Народното събрание на РБългария, на която е бил обсъждан Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерство на вътрешните работи, пряко касаещ синдикатите, представляващи служителите от системата на МВР - в частта „Синдикална дейност”, глава 20. Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации - КНСБ (ФНСДУО) с председател Мария Темелкова  и членуващия в нея Национален синдикат „Гражданска администрация” в МВР (НСГА) с председател Христо Христов са депозирали становище в НС по текстове, които нарушават международни актове и Конституцията на Република България.
    ФНСДУО – КНСБ и НСГА-МВР изпратиха писмо до председателя на Народното събрание Цецка Цачева, с копие до министър-председателя Бойко Борисов. В писмото ръководствата на синдикалните структури настояват за поясняване на причините, които налагат недопускането на синдикалните председатели до открито Заседание, на което се обсъждат законови текстове, свързани със синдикалната дейност.
    ФНСДУО-КНСБ е най-голямото синдикално сдружение на работещи в държавната администрация. Негов основен член е НСГА в МВР, в който членуват над 7000 служители, предимно по трудово правоотношение.

    
    


За повече информация:


ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ОТ ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИИ - КНСБ
гр. София , ул. "Екзарх Йосиф"  № 21,
тел.  9835254, 9835087, тел./ факс 9832560, e-mai : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
НАЦИОНАЛЕН СИНДИКАТ НА ГРАЖДАНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В МВР
Председател: Христо Христов, тел.: 0888-441-956