Основни изводи от парламентарни избори 2009’

Отново изпъкна неспособността на политическите елити да формулират обществено разбираеми политически цели, а оттам идва и липсата на разпознаваеми политически послания.
На тези избори българинът възприе обикновения и достъпен за него език, който му подсказа няколко много важни неща – безкомпромисна борба с корупцията, равенство пред закона за всички, европейско доверие и сигурно финансиране на селското стопанство и пътната инфраструктура.

Гласът на наемния труд към бъдещите евродепутати

През 2009 г. българските граждани за първи път ще избират за цял мандат своите представители в Европейския парламент.
Най-голямата синдикална и обществена организация в страната- Конфедерацията на независимите синдикати в България, която споделя, подкрепя и отстоява от своето създаване европейските ценности, счита за свое право и задължение да призове своите синдикални членове и симпатизанти, наемните работници и служители, всички граждани на България да упражнят конституционното си право глас и по този начин да гарантират демократичните основи на изборите за евродепутати.

ДА ЗАЩИТИМ ПРАВАТА СИ - ЕДИННИ, СОЛИДАРНИ

ПРИЗИВ
НА
КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ

КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КНСБ

 

    Уважаеми сънародници,
    Братя и сестри синдикалисти,

Призоваваме ви на синдикално-гражданска демонстрация
за защита на конституционните ни права
за защита на работните ни места и доходи
на 16 юни 2009 г. от 11.00 ч.
пред сградата на Министерски съвет


Ръководството на КНСБ се обръща към управляващите с категоричното искане в борбата срещу кризата да поставят хората на първо място

Мерки на глобалните синдикати за кризата

Президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов изпрати писмо до министър-председателя Сергей Станишев и министъра на финансите Пламен Орешарски във връзка с Декларация на Глобалните синдикати за световната финансова и икономическа криза.

Предложение на КНСБ за национална антикризисна програма

 

Като цяло антикризисните мерки следва да бъдат подредени в общ, взаимообвързан пакет с няколко основни цели:

•    запазване устойчивостта на финансовата система;
•    стабилизиране на икономиката и условията за бизнес;
•    максимално запазване на работните места;
•    стимулиране на вътрешното търсене с акцент върху потреблението на български стоки;
•    защита на най-нискодоходните и социално слаби групи от населението.