Позиция на ръководството на КНСБ

по мерките за преодоляване на последствията от световната финансова и икономическа криза в България 

Ръководството на КНСБ смята, че правителственият антикризисен план трябва да се обогати с множество разумни мерки, предложени от национално представителните работодателски и синдикални организации, политически партии, научни общности, граждански организации и др.

Заетост в условия на криза...

Президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов обяви конкретните механизми и иновативни решения, които КНСБ разработва, използвайки опита на  страните от ЕС. В края на месец април 2009 г. на национална конференция на синдиката Конфедерацията ще формулира своите стратегически виждания за развитието на пазара на труда и индустриалните отношения в страната.

Синдикалният прочит на една противоречива година

Поредната „успешна за България” година си отива, но тя оставя смесени и противоречиви чувства в нас.
• За нас тя е втората година от равноправното ни членство в ЕС, поредната година с висок икономически растеж,  и в същото време – годината, в която от Европейската комисия категорично ни казаха, че по този начин повече не може да се продължава, че корупцията прояжда основите на демократичното ни общество.
• Няма и не може да има снизхождение към България, за каквото адвокатстват родни политици, когато корупционните политически практики са известни не само на ЕС, но и диктуват вътрешния ни ред, засягайки болезнено цялото ни общество.
• Това е и годината, в която с работодателите не постигнахме национално споразумение за препоръчителния индекс на нарастване на работните заплати и въпреки това доходите се увеличиха под натиска, както на колективните трудови договори, така и на обективната ситуация на пазара на труда.
• 2008-ма беше и година на „отрезвяването”, в която се разбра,  че „финансовите пазари” не само не са „светая светих”, но и липсата на надеждна държавна регулация доведе до краха на една безумна неолиберална политико-икономическа конструкция.
• Това ни коства много – светът навлиза в една от най-тежките си кризи, но тази криза не може да отмине и малка България, въпреки многократно отбелязваните финансови предимства и буфери на родната икономика.
• Ние вече губим и ще продължаваме да губим работни места и доходи, за създаването на които бе платено от държавата и бизнеса, а в крайна сметка и от всички нас.

Специални права за пенсиониране на депутатите - подигравка с хората на труда

Преди няколко дни от Комисията по труда и социалната политика, на 40-то НС, официално бе поискано становище от КНСБ по внесения от Вас законопроект за въвеждане на специални права за пенсиониране  и определяне на размер на пенсиите на народните представители.
Ръководството на КНСБ е силно изненадано и неприятно впечатлено от тази ярка демонстрация на опит за лично облагодеталстване, което без нито грам претиснение сте заявили във въпроснното предложение.

Социален пакет за освободените работници от "Стомана Индъстри"

На 25. ноември, 2008 г., в гр. Перник представителите на КНСБ и на КТ „Подкрепа” в „Стомана индъстри” АД и на работодателите подписаха  Споразумение за осъществяване на допълнителни социални мерки за подпомагане на освободените поради последствията от световната финансова криза работници и служители от предприятието. Споразумението обхваща освободените по чл. 331 от КТ работници и служители в „Стомана Индъстри” АД за периода от 15.10.2008 г. до 30.11.2008 г.