КНСБ и КТ "Подкрепа" се оттеглят от НСТС

КНСБ и КТ "Подкрепа" се оттеглят от Националния съвет за тристранно сътрудничество. Основният мотив е, че социалният диалог в страната е лишен от съдържание. Това стана ясно на съвместна пресконференция на двете организации, на която КНСБ и КТ "Подкрепа" представиха съвместна Декларация, утвърдена с решение на Конфедеративните им съвети.

Среща на НДСВ с представители на ръководствата на КНСБ, КТ”Подкрепа”, ИСС, и национално представителните работодателски организации

В Народното събрание се проведе среща на НДСВ с представители на ръководствата на КНСБ, КТ”Подкрепа”, ИСС, и национално представителните работодателски организации.НДСВ информираха за своите виждания по основните параметри и приоритети на Бюджет 2009 г.

Нов браншов КТД ще защитава интересите на артистите

Президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов, председателят на Съюза на българските артисти Христо Мутафчиев, министърът на културата Стефан Данаилов и председателят на Българска асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) Митко Тодоров подписаха Протокол за сътрудничество и изготвяне параметрите на Браншов колективен трудов договор за работниците и служителите в българските театри.

 Image