Строги санкции за нарушаване безопасността и здравето при работа

КНСБ настоява за по-високи глоби за работодателите, които нарушават безопасните и здравословни условия на труд. Идеята е глобите да бъдат чувствителни, за да действат като червен светофар за некоректни работодатели.

Подписаха стачно споразумение в ИНТЕКС

След 3 дни ефективен протест бе подписано Споразумение между представителите на СО на КНСБ и КТ “Подкрепа” и Ръководството на “ИНТЕКС” ЕООД гр. Раковски. Договорено бе до 1 месец да бъде подписан Колективен трудов договор във фирмата.

Постигна се договореност за размера на националния препоръчителен индекс

Предвид постигнатите параметри в проeкта на споразумение, Консултативният съвет на КНСБ взе решение за отмяна на Националната демонстрация на 3 юни от 11.30 ч. пред сградата на БСК.

Споразумение или протест

Има известно сближаване на позициите при преговорите  за минимален препоръчителен индекс за ръст на работните заплати за 2008 г. между представителите на КНСБ и КТ "Подкрепа", и работодателските организации. Но, споразумение не бе постигнато.