ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПОСЛАНИЯ НА СЪВЕТА НА ТРОЙНАТА КОАЛИЦИЯ ЗА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПРОМЕНИ - , 8-6-2007

Ръководството на Конфедерацията на независимите синдикати в България като анализира внимателно политическите послания и информацията за взетите в Евксиноград политически решения и като взе предвид че:
•Лансираното политическо решение за въвеждане на плосък данък от 10 на сто е в драстично противоречие с Програмата за управление на настоящото правителство....

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО И РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ РЪКОВОДСТВАТА НА КНСБ И КТ „ПОДКРЕПА” - 7-2-2007

Ръководствата на двата национално представителни синдиката – КНСБ и КТ „Подкрепа” след като направиха цялостен анализ на обществено-политическата ситуация и социално-икономическото развитие на страната констатираха:Продължаващият вече десета година ръст на БВП не се социализира и плодовете му не се разпределят адекватно между бизнеса и труда. През 2006 г. БВП на един зает в реално изражение надмина нивото си от 1991 г. с 41 %, докато реалната работна заплата за същия период изостава с 47,4 %. ...

КНСБ-предложение-приоритети-Пакт за икономическо и социално развитие на страната - , 2-5-2007

ДО

Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ЕМЕЛ ЕТЕМ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

Г-ЖА ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА
МИНИСТЪР НА ТРУДА И
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ,
ПОДПИСАЛИ ПАКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО
РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ ДО 2009...

КНСБ-Омбудсман-протокол за взаимодействие - Вторник, 1-16-2007

ПРОТОКОЛ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
МЕЖДУ ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ
Днес 16 януари 2007г. Омбудсманът на Република България и Конфедерацията на независимите синдикати в България

Отчитайки статута на омбудсмана като висш и независим конституционен орган, който се застъпва за правата и свободите на гражданите...