КНСБ-цени на тока - Понеделник, 9-11-2006

Афишираното чрез медиите премахване на цената за 75 квтч дневно потребление на електроенергия за бита отново предизвиква тревога и неодобрение сред членовете на КНСБ.
Когато се изпълняваше Енергийната стратегия на Република България, довела до почти двойно нарастване на цената спрямо края на 2001 г., т.нар. защитно стъпало бе...

ЗУКТС-второ четене - Четвъртък, 8-3-2006

Във връзка с проведеното на 2 август заседание на парламентарната комисия по труда и социалната политика, на което беше приет на второ четене закон за изменение и допълнение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове /ЗУКТС/, чрез който отпада забраната за стачка за работещите в системата на здравеопазването, енергетиката...

Електроразпределение-Варна-работна среща - Сряда, 8-2-2006

На 3 август 2006 г., четвъртък, от 15 часа в Централно управление на Е.ОН – България /сграда “ТУИ”/ в гр. Варна ще се проведе работна среща във връзка с продължаване на преговорите за увеличение на работните заплати на персонала на “Електроразпределение – Варна” АД и “Електроразпределение – Горна Оряховица” АД....

Д-р Желязко Христов-БДЖ-национална среща-експозе - Четвъртък, 7-27-2006

Е К С П О З Е

НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КНСБ Д-Р ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ ЗА СРЕЩАТА “ СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД Ж.П. ТРАНСПОРТА В БЪЛГАРИЯ”
София, 27 юли 2006 г., 15: 00 ч., залата на ХІ етаж

УВАЖАЕМИ ГОСТИ,

Настоящата среща е посветена на състоянието...

КНСБ-БДЖ-Национална среща - Сряда, 7-26-2006

На 27 юли 2006 г., четвъртък, от 15 часа в КНСБ - залата на ет. 11, ръководството на КНСБ организира национална среща на тема: “СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЖП-ТРАНСПОРТА В БЪЛГАРИЯ”.
На срещата ще бъдат разгледани проблеми като: липсата на адекватна държавна политика по отношение на ж.п. транспорта в България...