Д-р Христов-работещи в здравеопазването-7 април- поздравление - Петък, 4-7-2006

ДО ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ
В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Позволете ми най-напред да Ви поздравя с днешния празник - 7 април, Ден на здравето и професионален празник на гилдията, с пожелание да сме живи и здрави и да имаме повече късмет!
Посрещаме празника в...

ДО ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ
В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Позволете ми най-напред да Ви поздравя с днешния празник - 7 април, Ден на здравето и професионален празник на гилдията, с пожелание да сме живи и здрави и да имаме повече късмет!
Посрещаме празника в обстановка на тежка и задълбочаваща се криза на болничното здравеопазване и нарастващи рискове както за съсловието, така и за обществото и пациентите.
Средствата за болнично здравеопазване отново са недостатъчни, неоправдано ниски и недофинансирани са клиничните пътеки, продължава парадоксът болниците, които работят повече и по-добре, да затъват във все по-големи дългове.
Българските лекари са висококвалифицирани и признати специалисти. Те изпълняват и ще продължат да изпълняват своите задължения според всички правила на добрата медицинска практика, но условията, в които са принудени да работят неминуемо ще водят до влошаване качеството на медицинските услуги и ще затрудняват достъпа на пациентите до здравната система.
Да си пожелаем здраве, сили и решителност да върнем доверието в здравеопазването, да опазим живота и здравето на нацията.
И да посрещаме следващите празници в усилия за разрешаване на истинските проблеми на медицината, а не в борба за нормалното й практикуване.

Искрено Ваш: Д-р Желязко ХРИСТОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КНСБ