Позиция на Изпълнителния комитет на КНСБ във връзка с парламентарните избори в България на 5 октомври 2014 г.

Парламентарните избори за 43-то Народно събрание се провеждат в сложен за България, Европейския съюз и света период.

  • Затяга се конфликтът между Русия и Украйна, а в Близкия изток се водят интензивни военни действия срещу терористите на „Ислямска държава”, с възможни опасни последици за икономиката и сигурността на България.
  • В Европейския съюз нарастват противоречията между държавите членки, евроскептицизмът и ксенофобията в обществото, а неадекватните и бавни реакции на българските държавни органи, свързани с усвояването на европейските фондове, са индикатор за затруднен диалог с европейските институции.
  • С отпадане на последните бариери пред свободното движение на българските работници в ЕС е налице шанс за ускорена кохезия, но същевременно се родиха рискове от нови проблеми на пазара на труда – хроничен дефицит на квалифицирана работна сила и задълбочаващи се дисбаланси на вътрешния трудов пазар.
  • Крайно неудовлетворителен е жизненият стандарт за огромна част от населението, породен от дълготрайния социален дъмпинг и оскъдно заплащане на труда, несъответстващо на издръжката на живот, както и от неадекватните размери на пенсии, обезщетения и социални помощи.
  • Достигнат е крайният предел на обществената поносимост по отношение на безкрайните и постоянно възраждащи се финансови и структурни проблеми в здравеопазването, образованието, социалното осигуряване, системите за социална защита, държавната и местната администрация.
  • Обществото е свидетел на крещящи нарушения на законите на страната и неадекватност на правораздавателните и правоохранителни органи, на липсата на достатъчно воля и умения у държавата за борба с престъпността и корупцията, за защита на населението от природните стихии и посегателствата върху личността.

Предизборната ситуация е допълнително нажежена от опасните криминални опити за дестабилизация на банковата система и от неадекватното поведение на отговорните надзорни институции. Съдбата на една от най-големите български банки (КТБ) е заложник на политическата криза – с всички неизвестни последици и рискове за акционери, вложители и притежатели на сметки, които далеч не са малко. За пореден път от началото на прехода и по тази линия „на карта” са поставени социалният мир, икономическата стабилност, националната сигурност и държавността.

Резултатите от изборите за Европейски парламент и социологическите проучвания за електоралните нагласи през последния месец обосновават прогнози за открояване на една водеща политическа сила, но в същото време – за силно фрагментиран парламент, предполагащ трудно съставяне на ново мнозинство и правителство. Някои анализатори виждат дори възможност за провал на насрочените и провеждане на нови парламентарни избори, което според КНСБ ще бъде пагубно.

При създадената сложна във всяко отношение обстановка КНСБ настоява и изисква от всички политически формации и техните представители отговорно поведение, овладяване и отказ от конфронтацията, утвърждаване на уважение и толерантност към опонента, и най-важното – амбиция и максимални усилия в търсенето на консенсусни решения. Въпреки очерталите се сложни конфигурации на парламентарно представителство и варианти на управление (повече или по-малко вероятни), успешна формула със сигурност може и трябва да бъде намерена.

Изпълнителният комитет на КНСБ декларира, че Конфедерацията ще приеме всяка управленска формация, която се създаде открито и публично, при ясни правила, ангажименти и отговорности, в името на стабилността и просперитета на българското общество. Без значение дали е дясна, или дясно-центристка, трипартитна или широка коалиция.

От бъдещите управляващи на страната ни КНСБ очаква и ще съдейства да разработят и проведат целенасочени мерки и действия в две приоритетни сфери:

Възраждане на индустрията – с използването на всички инструменти и източници за финансиране – от стимулиране на вътрешните и външни инвестиции, през държавно финансиране и публично-частни парньорства, до усвояване на възможно най-много средства от предвиждания мащабен Инвестиционен пакет за работни места и икономически растеж на Европейската комисия в новия й мандат. Това е важна предпоставка за преструктуриране на българската икономика към нови високотехнологични производства с висока добавена стойност и за създаването на трайни и качествени работни места, която трябва да се оползотвори по най-добрия начин.

Заплащането на труда – разбирано като конкретни параметри за обосновано догонващо нарастване на доходите от труд, но и като последователно провеждана политика по ясни задължителни правила – от оценка на всяко работно място, отчитане на индивидуалния и колективен принос чрез адекватни системи на заплащане на труда, до стимулиране и логистична подкрепа на колективното трудово договаряне на всички нива на социално партньорство. Тези доказали се в съвременната световна практика механизми със сигурност ще доведат до по-справедливо първично и вторично разпределение на създавания обществен продукт.

Такива резултати, а не обтекаеми обещания за „повишаване на благоденствието...” ще очаква КНСБ и те ще са лакмусът за оценката на постиженията на управлението през следващия мандат.

В този съдбоносен за бъдещето на България момент Изпълнителният комитет на КНСБ призовава Работеща България и всички граждани, институциите и органите на държавната власт, политическите представители и цялата общественост към:

  • Максимална мобилизация за недопускане опорочаване вота на избирателите, за провеждането на честни и прозрачни избори, което да възвърне доверието на избирателите и да гарантира демократичното развитие на нашето общество.
  • Масово участие на всички демократично мислещи българи в предстоящите парламентарни избори, с цел постигане на по-пълна представителност в законодателния орган на страната и ограничаване на екстремизма и радикализма във всичките му форми.
  • Отговорно поведение на народните избраници и най-вече на лидерите на политическите партии във възможните преговори за формиране на ново правителство, така че това да стане в кратък срок и в съответствие с интересите на българския народ, а не съобразно конюнктурни, корпоративни или теснопартийни ползи.
  • Изработване на такава управленска програма на новосформирания кабинет, която да сплотява усилията около националните приоритети, да мобилизира вътрешната и външна инвестиционна активност и чрез бързо възстановяване на структуроопределящи отрасли и развитие на иновативни производства да гарантира ускорен ръст на заетостта и доходите.

  КНСБ ще поеме отговорността на конструктивен партньор на всяко правителство, което работи за развитие на предприемачеството и средата за бизнес, но при гаранции за справедливо и достойно заплащане на наемния труд. Същевременно Конфедерацията ще води безкомпромисна борба, ако няма диалог и отговорно отношение от страна на новите управляващи и ще се противопоставя категорично на всяко посегателство на правата на хората – трудови, социални, осигурителни.

Като призоваваме всички граждани на България да упражнят правото си на глас, препоръчваме на всички, които ни вярват, да изберат онези кандидати, в програмните документи на които разпознават синдикалните ценности и послания, ясно отразени в Меморандума и Синдикалната визия на КНСБ към политическите партии и коалиции от август т.г.

16.09.2014 г.                                                                                                Изпълнителен комитет на КНСБ