КНСБ остро протестира срещу опитите на ЕНП да ореже социалните права на работниците в ЕС

  • enp


КНСБ остро протестира срещу намеренията на Европейската народна партия да ореже ключови подобрения в условията на труд и живот на работниците в ЕС, включително и на тези в България.
Поводът за декларацията са предложенията, внесени от ЕНП, с гласа и на български парламентарист (Светослав Малинов, ДСБ),  за предстоящия вот на Европейския парламент относно "Европейския стълб за социални права".


Ако  се приемат поправките на ЕНП, ще бъдат застрашени планираните подобрения в условията на труд и живот в Европа, ще продължи поддържането на несигурни, нерегламентирани форми на работа и несигурността за основни социални права на милиони европейци, като например защита на здравето и безопасността на работното място или отпуск по майчинство.

Ще останат неистовият стремеж да се запази експлоататорският договор за „нула часова заетост“, ще се отхвърли идеята за „екзистенц-минимум“ и да бъдат саботирани координираните увеличения на минималните заплати в цяла Европа. Очевидно крайната цел е да спрат дискусиите по европейски финансови инструменти, подпомагащи ключови реформи и инвестиции в цяла Европа, като младежката гаранция или гаранцията за умения.

На 8 декември 2016 г., Комисията по заетост и социални въпроси на Европейския парламент прие доклад за Европейския стълб на социални права, с който се дава ход на дългоочакваните предложения на Европейската комисия:  например за рамкова директива за достойни условия на труд във всички форми на заетост (вкл. забрана за неплатени стажове и нула-часови договори), за разширяване на системите за социална сигурност на работниците на нестандартни работни места, за задължителното средно образование и гарантиране на умения за 21-ви век, или за т.н "ливинг уейдж"(заплата за издръжка), за предотвратяване на бедността при работа на пълно работно време, т.е качествено заплащане на труда и пр.

С предложенията си за промени в съответните текстове и за разделно гласуване по доклада (за да могат да се променят тези текстове) депутатите от ЕНП, с българско участие, се опитват да заличат текстовете, с които се предвижда овладяване и елиминиране на несигурността и повишаване на  гаранциите за социалните права на европейските граждани.
Европейският парламент ще обсъди европейския стълб на социални права в четвъртък, 19 януари, в 9 ч сутринта и ще гласува по доклада ( вкл. и деструктивните изменения на ЕНП е) по обяд на същия ден.

Ръководството на КНСБ призовава всички  български представители в Европейския парламент да не подкрепят разрушителните изменения и разделните гласувания, внесени от  групата на Европейската народна партия. Те са длъжни да знаят, че както европейските, така и българските граждани очакват от тях да не са срещу "Европейския стълб на социални права".  Това означава да се подкрепят разпоредбите на доклада за забрана на нулевите-часови договори, както и призива  за законодателството в областта на достойни условия на труд и на схемите за отпуск за родители и настойници. Ако докладът бъде лишен от основните си елементи, това ще означава, че и нерегламентираните експлоататорски форми на работа ще продължат да се развиват в цяла Европа и ще продължи натискът върху заплатите и социалните права.