КНСБ иска законът за горивата да бъде обсъден в Националния икономически съвет

  • 12

Като национално отговорна организация, КНСБ отчита общественото и политическо напрежение около търговията с горива и новия проектозакон за административно регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Считаме, че политиката по отношение на горивата засяга както икономиката на страната, така и жизнения стандарт на всички българи. В същото време новият проектозакон създава нова философия на цялата търговска верига – от производството до търговията с нефтопродукти - и може да се отрази сериозно върху приходите в държавния бюджет и благосъстоянието на всеки един българин.

КНСБ подкрепя основната философия, заложена в проекта - да бъде сложен ред на пазара на горива в полза на фиска и данъчните приходи в държавния бюджет.

Нашето становище винаги е било срещу сивата икономика, която ощетява коректния бизнес и ограничава възможностите на държавата да отдели средства за увеличение на социални разходи, заплати и пенсии.

В същото време трябва да се отчита и ефектът на предложения проект на закон върху малкия и средния бизнес и особено върху земеделието, което е основна част от икономиката на страната.

Според нас не би трябвало с административни мерки да се ограничава конкуренцията и свободната търговия. Подобен подход би довел до недопускане до пазара на малки и средни предприятия, което би нарушило основни правила на Европейския съюз и би задълбочило икономическите проблеми в основни региони на страната.

Трябва да се обсъди внимателно и ефектът и възможните рискове от такова законодателство върху снабдяването с горива на голяма част от българската индустрия.

Затова ръководството на КНСБ настоява спешно законопроектът и оценката на въздействието му да бъдат обсъдени на заседание на Националния икономически съвет към Министерския съвет на Република България с участието на представители на нашата организация.

За съжаление този орган, от създаването си, не включва национално представителните организации на работниците, което е нарушение на всички европейски правила и разпоредби за социален диалог.

Включването ни в този, а и подобни дебати би допринесло за развитието на българската икономика и би дало нужната трибуна за достойните искания на над 3 млн. работещи българи.