ОТВОРЕНО ПИСМО

  • IMG_8000

Конфедерация на  независимите  синдикати  в  България  и  Федерация  на синдикатите в здравеопазването - КНСБ сме сериозно обезпокоени от последните действия на министър Кирил Ананиев.

На протестния  митинг, проведен на 07.10.2019г. от  КНСБ, Федерация на синдикатите в здравеопазването -   КНСБ  и Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, беше приета и връчена от протестиращите декларация с искания и конкретни предложения за решаване на проблемите.

В резултат на проведената среща в МС с участието и на вицепремиера Томислав Дончев и министър Кирил Ананиев беше постигнато:

В бюджета на НЗОК за 2020 г. да бъдат заложени допълнително 200 млн. лева за здравеопазването, като поне ¾ от тях трябва да отидат за заплати за медицинския персонал. Колко пари за персонал и колко за издръжка, ще бъде предмет на новия Национален рамков договор“

Ако се изпълни договореното на срещата, не би трябвало да има проблем от началото на годината да се достигне заложеното в КТД за болниците, финансирани от министерство на здравеопазването – 900/950 лв. за медицинска сестра и 1100/1200 лв. за лекар.

Що се отнася до  отпускането на повече средства за издръжка на детското и училищното здравеопазване, за да се изпълнят договорените нива във всички общини е задача на министър Ананиев имено сега преди приемането на Бюджет 2020 г.!

За пореден път напомняме на министър Ананиев, че ние – национално представителните синдикати и работодателски организации сме социалните му партньори.  Ние сме страна по Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ и  ние носим отговорност за изпълнението му.

Готови сме и ще защитим интересите на работещите в този отрасъл с всички средства предвидени в закона!