КНСБ не е предлагала национализация на нито един елемент от пенсионната система

Във връзка с някои внушения в медиите за синдикални предложения за национализация на пенсионните фондове от втория стълб, КНСБ за пореден път заявява:

1. Няма случай от началото на пенсионната реформа до момента, в който КНСБ да е изменила на принципните си позиции, независимо от трудностите и политическите решения, които нанесоха дълбоки корекции и на замисъла, и на параметрите, заложени първоначално, особено що касае изискванията за стаж и възраст, размери на осигурителните вноски и на пенсиите и ангажименти на предприятията/ осигурителите.

Сравнителна справка по промените в Кодекса за социално осигуряване между изтегления Законопроект от 4.08.2010 г. и най - новия вариант на ЗИД на КСО

1. По условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст:
В Законопроекта за изменение и допълнение на КСО приет от Министерски съвет през м. август 2010 г. се предвиждаше запазване на възрастта за придобиване право на пенсия от мъжете и жените /63 г., съответно 60 г./, но при увеличаване на годините осигурителен стаж с 3 години до достигане на 37 г. за жените и 40 г. за мъжете от 1 януари 2011 г. Стъпката на увеличаване бе с по 1 година за всяка календарна година. Това се отнасяше за работещите от всички категории труд, учителите, лицата по чл. 69 КСО, както и за лицата, които нямат достатъчно осигурителен стаж, които ще се пенсионират при същата възраст 65 години, но вече при 15 години действителен осигурителен стаж, т. е. с 3 повече.

Ако не бъде оттеглен Законопроекта за пенсиите - протести

На днешното си заседание Изпълнителният комитет на КНСБ анализира обезпокоително нарастващото социално напрежение сред структурите на КНСБ, предизвикано от приетия от Правителството на 4. август и внесен в НС Проект на Закон за изменение и допълнение на КСО, несъгласуван със синдикатите и дори необсъждан в НСТС и Надзорния съвет на НОИ в нарушение на Закона.

КНСБ и КТ „Подкрепа” категорично не подкрепят предложените промени в КСО

КНСБ и КТ „Подкрепа” категорично не подкрепят и няма да подкрепят предложенията за промени в Кодекса за социалното осигуряване във вида, внесен за обсъждане на днешното заседание на Министерски съвет! Мерките, с които настоящото правителство очаква „да върне доверието на хората в пенсионната система”, предлагат същото поколение, което страда от липса на доходи и възможности за трудова реализация, което за последните 10 години понесе нарастване на възраст и стаж за пенсиониране (стажът - с 14 г. за жените и с 12 за мъжете, а възрастта за жените с 5 години, а за мъжете с 3), да приеме безропотно ново утежнение на условията за достъп до пенсия.

КНСБ-най-ниски пенсии-позиция - Петък, 6-16-2006

Ръководството на КНСБ ясно заявява, че драмата с пенсиите на 1,718 млн. души буди изключителна тревога за цялото общество.
Към 31 март 2006 г. 1,718 млн. български пенсионери са с пенсии до 160 лв. Това са 77,6% от всички пенсионери, а именно:
- до 72,45 лв., /колкото е минималната пенсия/,...