СТАНОВИЩЕ НА И К на К Н С Б по Средносрочната фискална рамка на страната 2010-2013г.

Динамиката на основните макроикономически показатели , анализирани в Средносрочната фискална рамка на страната 2010-2013г. категорично потвърждават ,че България е в задълбочаваща се криза. Продължава спада на БВП. Спадат промишленото производство и продажби в почти всички браншове. Нараства бюджетния дефицит. Рязко намаляват чуждестранните инвестиции и износа. Расте безработицата. Символичен е броят на свободните работни места. Не се извърши планираното увеличение на работните заплати в бюджетния сектор.Ниската инфлация и бързо намаляващия дефицит по текущата сметка се дължи на свиващото се потребление.Все още относително висок е фискалния резерв.Актуалните данни само засилват горните констатации:

Становище на ИК на КНСБ по по Средносрочната фискална рамка на страната 2010-2013 г.

І. Динамиката на основните макроикономически показатели , анализирани в Средносрочната фискална рамка на страната 2010-2013г. категорично потвърждават ,че България е в задълбочаваща се криза. Продължава спада на БВП. Спадат промишленото производство и продажби в почти всички браншове. Нараства бюджетния дефицит. Рязко намаляват чуждестранните инвестиции и износа. Расте безработицата. Символичен е броят на свободните работни места. Не се извърши планираното увеличение на работните заплати в бюджетния сектор.Ниската инфлация и бързо намаляващия дефицит по текущата сметка се дължи на свиващото се потребление.Все още относително висок е фискалния резерв.Актуалните данни само засилват горните констатации:

Позиция на ръководството на КНСБ

НЕЗАБАВНО РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСА С НЕИЗПЛАТЕНИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ В "АВТОМАГИСТРАЛА ЧЕРНО МОРЕ" АД - ШУМЕН!

Ръководството на КНСБ изразява категоричната си и безрезервна подкрепа към справедливия протест, започнал на 23. март, 2009 г., на работещите в „Автомагистрала Черно море” АД. Заради дългове към предприятието на НА „Пътна инфраструктура” (13 546 307 лв.) и  на МРРБ по програма „ФАР”  (1 427 978 лв.) за общо - 14 974 285 лв. колективът на „Автомагистрала Черно море” – Шумен е превърнат в заложник на безотговорно отношение и бездушие на държавни чиновници.

Промените в Кодекса на труда - 2009 г.

НАЙ-СЕТНЕ!  БАЩИТЕ СА  ЗАЧЕТЕНИ С ПРАВО НА ОТПУСК ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ.

В Държавен вестник, бр.108 от 19 Декември 2008г. са публикувани поредните крупни изменения и допълнения в Кодекса на труда (КТ).