Относно Национално стратегия по миграция и интеграция 2008-2015г. и Годишен план за 2008 г. за изпълнение на Стратегията по миграция и интеграция

Стратегията по миграция и интеграция е документ с изключително национално значение. В дух на традиционен конструктивизъм КНСБ направи редица предложения и бележки за нейното изработване и подобрение.

В АЕЦ "Козлодуй" - социална сигурност и защита

КНСБ категорично настоява премиерът незабавно да сформира  работен екип с участието на всички компетентни институции и социалните партньори, който да разработи социалните  мерки за овладяване последиците от закриването на блокове 1 - 4 на АЕЦ "Козлодуй" се казва в позиция на КС на КНСБ 

Позиция на Изпълнителния комитет на КНСБ по повод прилагането на пропорционален данък за облагане на работните заплати от 01.01.2008 г.

Ръководните органи на КНСБ  своевременно изразиха  негативно отношение към коренната данъчна промяна при облагане на доходите от труд.

Становище по актуализираната управленска програма на правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност и плана за нейното изпълнение за 2008-2009 г.

Становището на КНСБ е разработено във връзка с предстоящото обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество на Актуализираната програма и Плана за нейното изпълнение.