КНСБ-становища-НСТС - Петък, 6-30-2006

Предоставяме на вашето внимание становищата на КНСБ по точките от дневния ред на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, а именно:
-по “Национална стратегия за демографско развитие на Република България /2006-2020/ и “План за изпълнение 2006”;
-по проект на Методика за определяне и актуализиране на линията на бедност...

Позиция-КТ "ПОДКРЕПА"-преговори Пакт - Сряда, 5-10-2006

Във връзка с огласеното днес писмо-позиция на КТ “Подкрепа” и след днешното заседание на работната група по преговорите за Пакт за икономическо и социално развитие до 2009 г. ръководството на КНСБ изразява следната Позиция:
Във връзка с намеренията за съвместно организиране и провеждане на Национална демонстрация в края на...

Позиция-Национален протест 30 май - Неделя, 5-14-2006

П О З И Ц И Я НА РЪКОВОДСТВОТО НА КНСБ И НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ФЕДЕРАЦИИТЕ, СИНДИКАТИТЕ И СЪЮЗИТЕ-ЧЛЕНОВЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА

Следвайки своето национално отговорно поведение и конкретен принос за реализация на стратегическата цел на България – членство в ЕС, КНСБ толерантно изчака подготовката на изключително важния за...

КНСБ-бази-САЩ - Четвъртък, 4-27-2006

Във връзка с предстоящото подписване утре на договора със САЩ за съвместното използване на военни съоръжения на наша територия, ръководството на КНСБ заявява следното:
В районите, където се предвижда изграждането на базите, няма социално напрежение и не се среща недоволство сред гражданството. Напротив, хората очакват с надежда изграждането на базите...

Координационен съвет на КНСБ-позиция - Понеделник, 4-10-2006

Като констатира отново мизерното равнище на доходите, увеличаващите се цени на основни стоки и услуги и липсата на адекватна политика по доходите, водещи до задълбочаваща се бедност сред широки кръгове на населението;

Като припомня още веднъж, че:
- реалната средна заплата за 2005 г. е нараснала едва с 4,4%,...