Позиция на КС на КНСБ

Относно: Проект на закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

І. ОБЩИ БЕЛЕЖКИ:

1. Проектът на закон, обект на настоящата позиция е предоставен на КНСБ във връзка с искането на становище на НСТС от председателя на Комисията по труда, социалната и демографската политика на Народното събрание. Той бе разгледан, приет и внесен в Парламента от Правителството без сътрудничество и консултации , т.е. в нарушение на Кодекса на труда. Ето защо КС на КНСБ изразява своето дълбоко разочарование и недоволство от подобно пренебрежение, особено с оглед активното, задълбочено и доказано отговорно отношение на Конфедерацията към проблемите на допълнителното пенсионно осигуряване

Не е ли време МС да спре да определя и размества официални празници и почивни дни

 (статията е препечатана от сайта "Де факто")

Чавдар Христов, юрист, вицепрезидент на КНСБ

Ежегодно темата за празничните и почивните дни, разместването им, сливането и определянето става  актулна за  работодатели, синдикати, работници, служители, граждани. Най- различни и противоположни тези потичат през медиите, а народните представители обикновенно мълчат, макар, че именно те  трябва да кажат „тежката” си дума  – дали мястото на празничните  дни е в Кодекса на труда (КТ).

Позиция на КНСБ относно намеренията на Министъра на труда и социалната политика да инициира промени в чл. 154 КТ относно разместването и отработването на празнични и почивни дни

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РУСИНОВА,
В последните десетина дни в пресата се появиха съобщения и усилено се коментира Ваша идея  за изменения и допълнения в чл. 154 КТ1.  В основата на идеята са мнения и предложения на отделни работодатели и работодателски организации, относно вредния икономически/финансов ефект от решения на МС за разместване на почивни дни.
Държа да отблежа, че подобни предложения и мнения се появяват циклично и системно назад във времето по повод решения на МС основани на чл. 154, ал. 2 КТ.  През изминалите години неведнъж сме взимали отношение по темата и сме предлагали радикални промени, вкл. да бъде отменен чл. 154 от Кодекса на труда с аргументи за противоречие с разпоредби на Конституцията на Република България.Действащата Конституция на РБългрия, чрез чл. 842, т. 15 постановява: „Народното събрание определя официалните празници;”

Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата

(№554-01-14/ 23.01.2015г. )

Уважаеми членове на комисията по трудово законодателство към НСТС, бележките ни са  групирани в няколко групи.

Държим първоначално да изясним няколко наши виждания, относими към мотивите на законопроекта,  свързани са с професията „адвокат“ и нейните характерни белези. В основата им стоят текстове от Конституцията на РБългария (КРБ) - чл.30, ал.4, чл.56, чл.32, ал.1, чл.122 и чл.134 КРБ[1].  

Предложение на КНСБ за криминализиране на деянията насочени към упражняване на Конституционното право на сдружаване

Известно е, че КНСБ настоява от години за криминализиране на деянията насочени срещу правото на сдружаване в това число и срещу правото на сдружаване по чл.49, ал.1 от конституцията на Република България.