Позиция на КНСБ във връзка с въвеждането на предпазен механизъм към работниците мигранти от ЕС

Новопристигналите българи във Великобритания, както и тези от други страни членки на ЕС, да не получават социално подпомагане до 4 години, дори ако работят легално на Острова. Това предвижда текст на проекторешение, предложено от Дейвид Камерън и договорено между експертите на европейските институции и британското правителство.

Пoзиция на Координационния Съвет на КНСБ във връзка с бежанската вълна

Днес, 18 декември, е Международен ден на мигранта. На тази дата през 1990 г. ООН приема Международната Конвенция за защита на правата на работниците-мигранти и на членовете на техните семейства.

Позиция на КС на КНСБ за преосмисляне и преразглеждане на наложените санкции на Русия във връзка с негативните ефекти на ембаргото върху икономиката на България

В резултат на кризата в руско-украинските отношения редица правителства въведоха икономически санкции срещу Русия. Те бяха одобрени от Съединените американски щати, Европейския съюз, други държави и международни организации. Русия отговори с контрасанкции чрез забрана на вноса на селскостопански стоки от ЕС. Това доведе до икономически щети в редица страни от Съюза, като общите загуби се оценяват на около 100 милиарда евро. Ясно е, че наложените санкции са неблагоприятни както за Русия, така и за страните членки на ЕС, в т.ч и за България.