Социалната справедливост, залегнала в конституцията на МОТ, остава от решаващо значение за изкореняването на бедността

  • 01

Изказване на Люк Кортебеек, председател на групата на работниците, на пленарното заседание през втория ден на 105-та Международна конференция на труда в Женева:

В Женева стартира 105-та сесия на Международната конференция на труда на МОТ

От 30 май до 10 юни над 4000 представители на правителствата, работодателите и работниците от 187-те държави-членки на Международната организация на труда (МОТ) ще обсъдят серия от въпроси. 

Безплатни правни консултации на български език по трудови и социални въпроси към австрийските профсъюзи

Президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров и Ерих Фолгар, президент на Австрийските профсъюзи (ÖGB) прерязаха червената лента и официално дадоха старт на проекта за безплатни правни консултации по трудови и правни въпроси.