UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция

 

 

Продължителност на проекта: 30 месеца, 12.2019 г. - 05.2022 г.

Многонационалният проект „UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция“ се съфинансира от Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ по програма AMIF-2018-AG-INTE.  Проектът се координира от ЕКП. Целите на проекта са да подобри сътрудничеството между местните власти, социалните партньори и работодатели в осигуряването на достъп до пазара на труда за граждани на трети страни. Проектът има за цел обмен и трансфер на знания, опит и най-добри практики за интеграция между девет от членовете на UnionMigrantNet и 8 местни власти от пет страни от ЕС, а именно Белгия, България, Гърция, Италия и Словения. Партньорите в проекта са 8 общини и 9 члена на UnionMigrantNet. Съществуващата мрежа на ЕКП, предоставяща услуги на граждани на трети държави (ГTД), чрез проекта ще се стреми да се разшири и насърчи партньорството с местните власти, ключови участници в приемането и интеграцията на ГTД.

КНСБ с конференция за интеграцията на мигрантите на пазара на труда

  • 2

КНСБ ще бъде домакин на международна конференция на заинтересованите страни от южна Европа и балканите за интеграция на пазара на труда. Събитието ще се проведе през септември и е част от проекта Labour-INT за подпомагане на сътрудничеството между публичния и частния бизнес, търговските камари и индустрии, синдикатите и организациите на мигрантите. По време на срещата партньорите ще обменят добрите практики за интеграция на пазара на труда на гражданите на трети държави. Бизнеса и синдикатите ще бъдат насърчени да прилагат социалния диалог в общи програми за трудова интеграция и социално сближаване на мигрантите. Колективното договаряне, в съответствие с нуждите на предприятията и при спазване на принципа на равно третиране, ще е основен инструмент.

Активисти на КНСБ консултираха българи, заминаващи зад граница за правата им

  • site 1

Активисти на КНСБ консултираха българи, заминаващи зад граница за трудовите им права зад граница. Акцията се проведе на столичната автогара, а в нея участваха експерти от Националната комисия за борба с трафика на хора, представители на Федерация на независимите строителни синдикати, ФНСЗ, ГДБОП към МВР и консултанти от консултативен център в Бремен. Информационният ден бе част от кампанията на Европол „ Европейска седмица за борба с трафика на хора с цел трудова експлоатация“.
Под формата на брошури, листовки и консултации, експертите тълкуваха на работниците какви са техните права, къде могат да се оплачат, ако има нарушения и какви наказания предвижда законодателството за некоректни работодатели.

КНСБ бе домакин на синдикален форум за „Превенция на неформалната икономика“

КНСБ домакинства курса на Европейския синдикален институт „Превенция на неформалната икономика“, който се проведе в Конгресен център „Глобус“ в София от 26 до 28 януари 2016 г. В интензивната работа се включиха синдикалисти от България, Испания, Литва, Македония, Малта, Словакия и Унгария. Във фокуса на вниманието беше Препоръка №204 на Международната организация на труда (МОТ) относно Прехода от неформална към формална икономика, приета на Международната конференция по труда (МКТ) на 12 юни 2015 г.

Синдикални лидери от Благоевград се обучиха по проект за синдикализация

  • 01

На 11 декември 2015 год. част от ръководството на КНСБ и експерти проведоха среща със синдикални лидери от област Благоевград. Целта на срещата бе да допринесе за устойчивото социално-икономическо развитие на България чрез укрепване на капацитета и ролята на КНСБ на базата на партньорство и обмен на добри практики и знания между българските и швейцарските синдикати на национално, регионално и браншово ниво.