КНСБ проведе обучение по трудови и осигурителни права за рускоговорящи мигранти

  

  • Mig

Конфедерацията на независимите синдикати в България организира и проведе обучение по трудови и осигурителни права за русковорящи мигранти в конгресен център "Глобус". При спазване на всички епидемични мерки участие взеха над 35 мигранти, решили да живеят и работят в страната ни. Поради силния интерес и големия брой желаещи, за част от тях, които живеят в Бургас и Варна, обучението се излъчи и в онлайн среда с възможност за въпроси.

В рамките на обучението участниците получиха информация за своите трудови и осигурителни права и задължения, възможности за признаване и надграждане на умения, професионална ориентация, възможности за търсене на работа, мерки и програми за заетост.

Първо обучение по Трудови и осигурителни права за граждани на трети страни извън столицата се проведе в Харманли

 

  • Ha1

Конфедерация на независимите синдикати в България и Регионален съвет на КНСБ Хасково проведоха обучение по трудови и осигурителни права за гражданите на трети държави в Културния център на град Харманли. Участниците в обучението бяха запознати от водещи експерти на конфедерацията с особеностите на трудовите и осигурителни правоотношения, а представител на ВКБООН представи пред тях предизвикателствата на заетостта в условия на пандемия.

Експерти от КНСБ проведоха второто обучение "Трудови и осигурителни права на гражданите на трети държави"

   

  • IMG_5304

На 30 септември се проведе второто обучение „Трудови и осигурителни права на гражданите на трети държави“. Обучението се проведе в рамките на международния проект „UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция“ #UnionMigrantNet на Европейската конфедерация на профсъюзите, финансиран от Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“, 863738-UM N-AMIF2018AG-INTE. Обучението се организира от българските партньори в проекта - КНСБ и „Асоциация за развитие за София“. 

Експерти от КНСБ проведоха първото обучение "Трудови и осигурителни права на гражданите от трети държави"

  

  • 2

На 12 септември се проведе първото обучение „Трудови и осигурителни права на гражданите на трети държави“. Обучението се проведе в рамките на международния проект „UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция“ #UnionMigrantNet на Европейската конфедерация на профсъюзите, финансиран от Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“, 863738-UM N-AMIF2018AG-INTE. Обучението се организира от българските партньори в проекта КНСБ, „Асоциация за развитие за София“ и община Долна Малина.

UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция

 

 

Продължителност на проекта: 30 месеца, 12.2019 г. - 05.2022 г.

Многонационалният проект „UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция“ се съфинансира от Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ по програма AMIF-2018-AG-INTE.  Проектът се координира от ЕКП. Целите на проекта са да подобри сътрудничеството между местните власти, социалните партньори и работодатели в осигуряването на достъп до пазара на труда за граждани на трети страни. Проектът има за цел обмен и трансфер на знания, опит и най-добри практики за интеграция между девет от членовете на UnionMigrantNet и 8 местни власти от пет страни от ЕС, а именно Белгия, България, Гърция, Италия и Словения. Партньорите в проекта са 8 общини и 9 члена на UnionMigrantNet. Съществуващата мрежа на ЕКП, предоставяща услуги на граждани на трети държави (ГTД), чрез проекта ще се стреми да се разшири и насърчи партньорството с местните власти, ключови участници в приемането и интеграцията на ГTД.