Интегрирана програма на КНСБ за насърчаване на младите хора „България на бъдещето“

 

  • presentation_integrirana  program za mladite_knsb_june 2013_short

На 1 юли 2013 г. КНСБ внесе в Министерство на труда и социалната политика Интегрирана програма за насърчаване на младите хора „България на бъдещето“.

В нея са включени предложения за включване на схеми в ОП „Развитие на човешките ресурси” за младежи, сред които „Първа работа” – възможности за придобиване на практически опит и трудов стаж на младежи, завършващи висше образование, с цел улесняване на прехода между образованието и пазара на труда; „Втори шанс” – подобряване на достъпа на безработни младежи до 29-годишна възраст до центрове за квалификационни услуги и обучителни центрове по ключови компетенции. Особено внимание Даниела Алексиева обърна на предложението на КНСБ за нова схема – „Помощ в дома”, отнасяща се до работещи или учещи майки с деца до 3 г. Чрез нея ще се създаде възможност за ползване на домашни помощници за почасово или целодневно отглеждане на децата чрез ваучери или за ползване на услуги (водопроводни, електрически, строително-ремонтни) в домашна среда.

Интегрирана програма за насърчаване на младите хора „България на бъдещето“