Младежката безработица не касае само младите хора, а всички нас

  • 001

Алтернативна младежка среща на високо ниво, в която участие взеха около 300 младежи от различни краища на Европа, бе организирана на 3 юли 2013 г. в Берлин от Конфедерацията на германските синдикати (DGB). Срещата се състоя по време на инициираната от германския канцлер Ангела Меркел конференция на министрите на труда и социалните грижи от страните членки на общността, а паралелно с това имаше и младежка демонстрация под надслов „Спрете да говорите! Имаме нужда от действия сега!”, в която участваха и младежи от КНСБ.

Делегацията от 10 млади синдикални лидери от Германия, Франция, Испания, Италия, Португалия, Гърция, Полша, Ирландия, Литва и България, водена от Михаел Зомер – президент на DGB, се срещна с германския канцлер Ангела Меркел. Младите синдикалисти на европейско и паневропейско ниво бяха представени от Тибу Вебер – председател на младежкия комитет но Европейската конфедерация на профсъюзите и Даниела Алексиева – вицепрезидент на Младежкия комитет на Паневропейския регионален съвет към Международната конфедерация на профсъюзите и председател на „Младежки форум 21 век” – КНСБ. По време на срещата бяха обсъдени основните предизвикателства пред младите хора на европейския пазар на труда. Младите синдикалисти запознаха Ангела Меркел с шестте си основни искания, обобщени на алтернативната младежка среща на високо ниво:

1. Незабавна програма за действие насочена към младежката заетост. Инициативата „Гаранция за младежта” трябва да започне да се прилага незабавно, като се осигури достатъчно финансиране. Тя не трябва да остава празно обещание.

2. Европейското финансиране от шест млрд. евро, предвидено за региони с младежка безработица над 25% няма да е достатъчно, за да осигури обещаната сигурност на всички засегнати млади хора в Европа. Според изчисления на МОТ и ЕК прилагането на „Гаранция за младежта” в 17-те страни от Еврозоната би възлязло на 21 млрд. евро. Тази сума несъмнено би се удвоила, ако проблемът трябва да се разреши навсякъде. Сумите, предвидени за периода 2014-2020, могат да бъдат само начално финансиране за стартиране на широка програма за незабавни действия. Опитът на страни с успешно въведени гаранции за младежта показва, че за ефективността на такива програми са необходими значителни суми.

3. Помощта от Европейския социален фонд за справяне с младежката безработица трябва да стане по-достъпна. Пълното участие на социалните партньори е от изключително значение.

4. Стажовете в Европа често предоставят редовна работа на пълен работен ден. Затова компаниите често планират да заместят редовни работни места със стажантски. За да се спре честата злоупотреба със стажове в ЕС, са необходими задължителни европейски и национални стандарти за качество, разработени отново с участието на социалните партньори.

5. За увеличаване и поддържане на младежката заетост в дългосрочен план, ЕС се нуждае от всеобхватна, ориентирана към бъдещето инвестиционна програма за икономически стимули, образование и инфраструктура. Пактът за растеж и стабилност обявен преди една година, все още остава само на думи. Необходими са подробно планиране и финансиране, които отдавна трябваше да се случат.

6. Изграждането на добри и модерни системи за професионално образование изисква споразумения за необходимите минимални стандарти относно качеството, съдържанието и процеса на набиране на чираци, както и нормативна регламентация на статута на чирак. Прилагането им на национално ниво изисква както време, така и ангажираност и участие на социалните партньори. Нови дуални системи за професионално обучение не могат да се изградят без инвестиции в необходимата инфраструктура. И отново, държавите членки едва ли могат да направят такива инвестиции, ако настоящите строги фискални разпоредби продължават да съществуват. Необходима е финансова помощ за инвестиции в изграждането на нови системи за дуално професионално обучение.

Ангела Меркел изтъкна, че е притеснителен фактът, че близо шест млн. младежи в ЕС са без работа, и призна, че проблемът с младежката безработица е един от най-належащите проблеми в ЕС. Тя подчерта, че средствата, които Европа заделя за борба с младежката безработица са всъщност много повече от отпуснатите от ЕК шест млрд. евро, тъй като към тях трябва да се добавят и средствата, заложени в националните бюджети на всяка страна членка. Меркел припомни, че не трябва да се разчита само на средствата от ЕС и дори изрази своите опасения, че страните членки трудно ще могат да ги усвоят. Германският канцлер счита, че „Младежката гаранция” е една много добра мярка сред европейските инструменти за борба с младежката безработица. Тя апелира да бъдат проучени добрите практики на страните членки и тези, които са най-успешни, да бъдат адаптирани и приложени и в други страни членки на ЕС.

„Освен предлаганите спешни краткосрочни мерки всички ние трябва да планираме и прогнозираме в един по-дългосрочен план, не само в рамките на следващите 2 години, за да не допуснем създаването на „изгубено поколение”, изтъкна Меркел и допълни, че основният проблем са осигуряването на по-голяма доходност на средствата в бъдеще, на перспектива за младите хора. Канцлерът допълни, че трябва да се търси начин за рестарт на икономиката, както и за намиране на средства за бъдещите дейности и стимулиране на инвестициите.

Ангела Меркел отбеляза, че младите трябва да положат усилия да усъвършенстват своите езикови умения, а специално внимание трябва да се отдели на тези от тях, които работят в граничните зони и на сезонна заетост. Германският канцлер предостави на ръководителя на делегацията заключителния документ от конференцията, който съдържа примери за конкретни мерки за борба с младежката безработица и заяви: „Трябва да се учим от опита на другите. Германия може да сподели опита си от дуалната система, при която формалното образование се комбинира с обучение на работното място.” Маркел отправи покана към младежите за организиране на съвместна среща през есента, преди провеждането на следващата среща на високо ниво в Париж.

„Ние с Вас не трябва да изпускаме от око проблема с младите хора и реализацията им на пазара на труда. Това е проблем, който не касае само младите хора, а всички нас”, отправи в отговор на казаното от канцлера Михаел Зомер. Той допълни, че в ЕС са харчени и по 150 млрд. евро годишно за администрация, занимаваща се с проблема на безработицата, а едва шест млрд. евро за неговото решаване.

Demands from the Alternative Youth Summit on 3 July 2013