Младежите – не само обект, но и субект на политики

  • 001

Младежите трябва да бъдат не само обект, но и субект на младежки политики. Около тази теза се обединиха членовете на Общото събрание на „Младежки форум 21 век”, което се проведе на 9 и 10 ноември 2013 г. в централата на КНСБ. Поводът за дискусията бе организираната с финансовата подкрепа на Фондация „Фридрих Еберт” конференция на тема „Дуалната система на обучение – предизвикателства и ползи от въвеждането й в България”. Участниците в конференцията бяха единодушни, че подобни идеи и политики, касаещи младите хора, трябва да бъдат дискутирани в по-широк кръг, който да включва и младежките организации.

Гост на конференцията бе българският евродепутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Ивайло Калфин, който подчерта важността от въвеждане на дуалната система на обучение в България. „Не трябва да чакаме младежката безработица да стане още по-голям проблем, за да започнем да предприемаме мерки”, каза той и допълни, че дуалната система е едно от решенията. Калфин разясни, че чрез дуалната система всеки ученик ще има възможност да започне практика за период от две години (11 и 12-ти клас), като през това време получава заплата, социални и здравни осигуровки, а след като завърши, взима документ за професионална квалификация и диплома за завършено средно образование. „В този процес роля трябва да имат синдикатите, които да съблюдават за спазването на стандартите за условията на труд”, каза Ивайло Калфин. Той подчерта, че в България същуствува структурен проблем в образованието, което не произвежда кадрите, от които се нуждае бизнесът. „Голям процент от хората не работят по специалността си, но и бизнесът трябва да има своя принос, защото не може да очаква, че някой ще му произведе кадри и ще му ги заведе готови в „Човешки ресурси”, изтъкна Калфин. Подробна презентация за системата на дуалното обучение като инструмент за намаляване на младежката безработица представи д-р Мариана Тодорова от локалния офис на Ивайло Калфин.

„Дуалната система на обучение е доказала своя принос за намаляване на младежката безработица в редица европейски страни и безспорно въвеждането й в България би имало положетилен ефект както за повишаване адаптивността на младите хора на пазара на труда, така и за подготовката на кадри според нуждите на бинеса. Преди пилотното въвеждане на дуалната система трябва да проведем широк обществен дебат, за да сме наясно с готовността на обществото да приеме тази алтернатива на конвенционалното образование”, изтъкна председателят на „Младежки форум 21 век” Даниела Алексиева. Тя даде думата на изпълнителния секретар на КНСБ Юлия Симеонова, която представи някои от предизвикателствата, които ще седят при въвеждането на дуалната система на обучение в България. Тя подчерта, че дори вече е правен опит да се въведат елементи на дуалната система в Националния план за действие по заетостта, но са възникнали трудности, тъй като са отсъствали допълнителни стимули за работодателите, които биха приели ученици на практика.

Официални гости на дискусията бяха Регине Щуберт – директор на Фондация „Фридрих Еберт” – Бюро България, и заместник-председателят на Национален младежки форум Теодор Василев. Регине Шуберт изтъкна, че Фондация „Фридрих Еберт” подкрепя идеята за въвеждане на дуалната система за обучение в България, като допълни, че Фондацията ще работи активно за популяризирането й в страната. Тя подчерта положителния опит на Германия, където тази система вече е въведена, както и практиката на редица германски компании в България, които осъществяват обучения на младежи в своите предприятия.

Активно участие в дискусията взеха над 70 младежи, представители на различни младежки организации.

На Общото събрание на „Младежки форум 21 век” се проведе и избор за ръководство (Управителен съвет) на младежката организация, като избраните са:
Даниела Алексиева – председател
Цветелина Славчева – заместник-председател
Десислава Янева – заместник-председател
Мартина Величкова – член на УС
Цветелина Бикарска – член на УС
Тодор Капитанов – член на УС
Цветослав Георгиев – член на УС