Меркел: Не можем да борим младежката безработица с повишаване на пенсионната възраст

Angela Merkel

„Високият процент на младежката безработица и политиката на повишаване на пенсионната възраст са две несъвместими неща”. Това заяви германският канцлер Ангела Меркел по време на срещата й с млади европейски синдикални лидери на 3-ти февруари 2014 г. Делегацията от представители от България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Литва, Полша, Португалия и Франция бе водена от Михаел Зомер – президент на Обединението на германските профсъюзи (ДГБ). Младите синдикалисти от България бяха представени от Даниела Алексиева – вицепрезидент на Младежкия комитет на Европейската конфедерация на профсъюзите и председател на „Младежки форум 21 век” – КНСБ. В срещата участва и секретарят за младежки политики на ДГБ Флориан Хегенмилер.

Срещата бе фокусирана върху предизвикателствата пред младите хора на пазара на труда в Европа и в частност – върху напредъка на страните членки по разработването и прилагането на националните планове за изпълнение на Европейската гаранция за младежта. По време на дискусията младите синдикалисти изтъкнаха, че мерките за икономии са допринесли допълнително за влошаване положението на младите хора на пазара на труда, а младежката безработица се е повишила драстично от началото на кризата.  Несигурните условия на труд и дори по-ниските минимални заплати за младите хора в някои страни ги принуждават да емигрират от родните си места. Синдикалистите поставиха и проблема с липсата на диалог с младежките организации по въпроси, които пряко засягат младите хора, в т.ч. при дискусиите за прилагането на Европейската гаранция за младежта на национално ниво. На срещата стана ясно, че България е една от малкото страни в ЕС, в които социалните партньори и младежките организации са били включени в работната група по разработването на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта.

Президентът на ДГБ Михаел Зомер заяви: „Ние ясно подчертахме, че искаме бързо да се въведат мерките на пазара на труда, насочени към безработните младежи в Европа. Няма полза от това младите хора да стажуват половин година, а след това отново да са безработни. За справянето с младежката безработица има нужда от европейски по своя мащаб инвестиции, които да задвижат икономиката в страните в криза”.

Канцлерът заяви, че младежката безработица в Европа е катастрофално висока и се ангажира в лобирането с европейските институции за  намирането на допълнително финансиране, извън предвидените 6 млрд. евро, за реализиране на младежката гаранция и то в страните членки, които са активни и прилагат ефективни мерки за борба с младежката безработица. Меркел пое ангажимент да направи всичко възможно за ускоряване процеса на въвеждане на младежката гаранция в страните членки, които не са били достатъчно активни и все още не са предприели необходимите стъпки.  В края на срещата младите европейски синдикалисти бяха поканени отново на среща с канцлера непосредствено преди срещата на върха в Рим в средата на годината.

Andrea Nales

По-късно делегацията на младите европейски синдикалисти се срещна и със социалния министър на ФРГ Андреа Налес, на която бяха обсъдени добри практики за борба с младежката безработица и беше споделен опита на Германия от прилагането на дуалната система на обучение. Федералният министър на заетостта заяви, че ще бъде необходима по-обвързваща система на минимални стандарти за стажове в Европа. Тя подчерта, че социалният диалог е един уникален инструмент, който трябва да се насърчава, за да се намерят общи решения на сложните проблеми, каквато е безработицата сред младите хора.