ЕКП към властите в Беларус: Спрете насилието, освободете арестуваните синдикалисти

Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) и Паневропейският регионален съвет (PERC) следят отблизо и с голяма загриженост ситуацията в Беларус след последните президентски избори. ETUC и PERC настояват за незабавно освобождаване на синдикалистите, задържани за участие в мирни протести - Николай Зимин, бивш председател на Белоруския независим синдикат, и Максим Середа, председател на Независимия синдикален съюз на миньорите.

КНСБ подкрепя и се присъединява към позицията на ETUC и PERC. За конфедерацията мирните протести са основно демократично право, грубото им погазване, използването на насилие срещу гражданите на Беларус и нарушаването на правата им са недопустими.  

ETUC и PERC отхвърлят:

  • Измамното провеждане на изборите, като основните кандидати на опозицията бяха тормозени и не им беше позволено да участват в провеждането им, докато Александър Лукашенко, който е на власт от 1994 г., беше обявен за победител, въпреки ясните доказателства, че по-голямата част от населението гласува срещу него.
  • Използването на сила за потушаване на всяко недоволство на хората, както и срещу мирни протестиращи в цялата страна, включително арести и задържане на граждани.
  • Потискането на интернет и медиите, пътни блокади, задържания и сплашване на журналисти, за да се спре потокът на информация за ситуацията в страната и да се предотврати общественото обсъждане и всеки колективен отговор на изборите.
  • Преследване на работници, които упражняват правото си да преустановят работата си в знак на протест.

ETUC обсъди насърчаването на колективното договаряне с Урсула фон дер Лайен

Повишаването на заплатите чрез колективното договаряне и други приоритети за европейските работници обсъдиха Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Срещата във вторник бе първият официален ангажимент на фон дер Лайен за 2020 година.

Програмата й за първите 100 дни включва мерки за „гарантиране, че всеки работник в нашия Съюз има справедливо минимално възнаграждение“. Конкретните политики ще бъдат публикувани на 14 януари.

Анализ на ОИСР: Бъдещето на труда минава през колективни договори

  • images_1

Страните с най-силно изразени неравенства са тези, в които има дефицит на секторно колективно трудово договаряне. Колективното договаряне ще играе все по-решаваща роля за постигане не просто на количество, но и на качество на работните места и преодоляване на дисбалансите в трудовите пазари на отделните икономики. Това са част от изводите в детайлен доклад на ОИСР, който предоставя цялостна оценка на функционирането на системите за колективно договаряне в страните, членуващи в организацията. Той предлага нови идеи за ефекта им върху съвременния пазар на труда.

PERC с четири приоритетни области на работа до 2023 г.

  • perc001

Четири приоритени области ще ръководят дейността на PERC (Паневропейският регионален комитет) в периода 2020 – 2023 г., стана ясно на 4-то Общо събрание на комитета, който се проведе в Брюксел днес. Политиките, върху които ще е фокусът, са: Мир, демокрация и права в Европа и Централна Азия; Регулиране на икономическата власт: заплати и социална защита, социален диалог и колективно договаряне и насърчаване на ценностите на съюза; Глобални промени: преходи, устойчиво развитие и инвестиции в хората; Равенство: преодоляване на нарастващите и множествените неравенства, различията между половете, заплатите и социалната защита, данъчни политики, миграция в Европа.

Общото събрание преизбра за нови мандати досегашния председател Иракли Петриашвили и генералния секретар Лука Визентини, който е и генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите. 

Като цяло работата на PERC през следващия мандат ще продължи в среда, характеризираща се с несигурност, бе отчетено на общото събрание. „Фундаменталните промени в обществото пораждат нова динамика, отварят пространството за нови идеи и предлагат възможности за общуване и активиране на хората. Ще са необходими по-всеобхватни решения и инициативи, които да отразяват нарастващата взаимосвързаност на предизвикателствата, както и да се комбинират измерения на национално и наднационално равнище. Тук PERC може да предостави полезна платформа за поддържане на ефективен поток на информация и комуникация, както и за осигуряване на изграждане на капацитет за професионални дискусии за политики в различни подходящи формати в съответствие с изместващите се интереси и подкрепа при прилагане на инициативи и действия“, предвиждат насоките за дейността на комитета.

Отчетено бе, че влиянието на климатичните промени и технологичното развитие върху трудовия свят, новият модел на търговски политики със санкции и нарастващото геополитическо напрежение в Европа и извън нея са предизвикателства пред света и Европа. Следващите няколко години може да се окажат от изключително значение за бъдещето на Европа и нейните шансове в глобализирания, многополюсен свят. Единственият начин да се постигнат резултат е участието на обществата чрез демократичен политически дебат, като социалният диалог оформя дискурса, за да се гарантира, че интересите на гражданите и работещите са неразделна част от новите реалности.

10 декември – международен ден за защита на човешките права

 

  • ---

МКП призовава за солидарност със синдикалните организации във Филипините

Тази година по повод на международния ден за защита на човешките права МКП призовава синдикалната общност да обърне внимание върху бруталните атаки срещу човешките и трудовите права и репресии върху синдикални лидери и активисти във Филипините.