Благотворителен фонд ще носи името на проф. д-р Желязко Христов

На общо събрание на Сдружение „Да запазим децата” бе решено то да носи името на своя вдъхновител и създател проф. д-р Желязко Христов, д.м. и да се преобразува в Благотворителен фонд.

Дейността на фонда се разширява и включва:
- организиране и провеждане ежегодно на международен детски етнофестивал, посветен на 1-ви юни – Международния ден на детето, както и други празници на изкуствата, фестивали, изложби, демонстриращи културното многообразие и богатство
- ще осигурява условия и възможности за развитие и реализация на децата и младежите в България
- развитието и утвърждаването на гражданското общество, подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация, утвърждаване на духовните ценности, предприемане на инициативи, свързани с проблеми в областта на здравеопазване, образование, наука, култура, технологии, опазване на околната среда, физическа култура и др.
- подпомагане на социално слабите, инвалидите и лица, нуждаещи се от грижа
За членове на Управителния съвет на фонда единодушно бяха избрани:
Президентът на КНСБ Пламен Димитров, вицепрезидентите на Конфедерацията д-р Иван Кокалов, Валентин Никифоров, Николай Ненков, председателят на СБУ Янка Такева, председателят на ФНСМ Пенчо Токмакчиев, съпругата на д-р Желязко Христов гл. асистент д-р Димка Христова, министърът на културата Вежди Рашидов, президентът на ИК „Труд и право” Асен Ризов, поетът Иля Велчев, проф. д-р Елена Шипковенска, д.м.
За председател на Благотворителния фонд бе избран лидера на КНСБ Пламен Димитров, който изтъкна, че: „Всички ние трябва да запазим огъня, разпален от проф. д-р Желязко Христов, да продължим делото му за съхраняване и развитие на духовното богатство на Балканите в Общия Европейски дом.”