Дванадесети детски етнофестивал

{gallery count=1  height=250 width=550 counter=0 links=0 alignment=center navigation=both orientation=horizontal}pics/new0181{/gallery}

МИНЕРАЛНИ БАНИ, ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

31 МАЙ – 1 ЮНИ 2012 г.

 

КНСБ и сдружение “Благотворителен фонд проф.д-р Желязко Христов” за дванадесета поредна година организират традиционния детски етнофестивал с международно участие:  “Децата на Балканите – с духовност в Европа!”. Фестивалът е посветен е на 1-ви юни – Международен ден на детето.

Дванадесетият детски етнофестивал ще се открие на 31 май 2012 г. от 10 ч. в община Минерални бани, Хасковска област и ще продължи до 1-ви юни. В него ще вземат участие деца от различни региони на страната и различни етноси – български, турски, гръцки, руски, ромски, еврейски, арменски. Очакваме и гости от Гърция, Турция, Македония, Сърбия, Румъния, Босна и Херцеговина, Молдова и други.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 

 1. Право на  участие имат деца  от 5 до 18 години – певци, инструменталисти и танцьори от страната и чужбина, изпълнители на изворен и обработен фолклор - вокални групи, камерни групи, танцови колективи, ансамбли, инструментални групи, оркестри и индивидуални изпълнители, получили одобрение след извършен подбор на заявилите желание за участие, групови и индивидуални изпълнители от България.
 2. Участници, явили се с един репертоар на предишни детски етнофестивали,  не могат да участват със същите изпълнения  на Дванадесети детски етнофестивал.
 3. Депозиране на Заявление за участие с приложен запис на изпълнителите на DVD или CD и списък с имената и ЕГН на участниците – деца, ръководител, придружител и шофьор, в определения срок.
 4. При регистрация  се изисква лична или ученическа карта.

 

Р Е Г Л А М Е Н Т:

 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

За участие от страната в Дванадесетия детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа!” се допускат кандидати, заявили желание за участие и получили одобрение,  след извършен подбор от сформирана комисия от Председателя на организационния комитет на етнофестивала.

Задължително е към Заявленията за участие да се прилага видео или аудио записна избрано от кандидатите изпълнение.

При извършването на подбора на участниците в етнофестивала, ще се вземат предвид и спечелилите награди на международни, национални, регионални или местни фолклорни конкурси, празници и други.

Одобрените участници от страната и чуждестранните участници в Дванадесети детски етнофестивал следва да заплатят такса за участие, в размер на 2,00 лв. на участник, включително и за музикантите, изпълняващи съпровод.

 

 

Изпълнителите на музикален фолклор са разделени в  2 /две/ възрастови групи:

Първа група    – от 5 до 13 г.

Втора група     – от 14 до 18 г.

Заявления за участие /по образец/ за участниците от България ще се приемат до 20.03.2012 г.,

на адрес: КНСБ – за Иван Иванов или Райна Псалтова, пл.”Македония” № 1, гр. София, п.код: 1040

факс: 9885969; е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Лица за контакт:

За участници от България:

Иван Иванов /02/ 4010 409; GSM: 0882355190 е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Райна Псалтова – 02/4010423; GSM: 0884458554; е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За участници от чужбина:

Нели Ботевска 35924010442; Fax: +359 2 988 5969; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Забележка:

 

 1. Подробна информация за предстоящия етнофестивал и бланка на заявление за участие могат да бъдат получени от Централата,  от Регионалния съвет на КНСБ в съответния регион, от основните членове на синдиката  или от интернет страницата на КНСБ.
 2. За невярно подадена информация, относно възраст и категория, участниците ще бъдат декласирани.
 3. Подадена заявка, без посочени – адрес, телефон, GSM и факс за обратна връзка, няма да бъде разгледана.
 4. След  20.03.2012 г.  няма да се приемат заявки.
 5. От  едно  ОДК, ЦРД, Читалище и Училище се допуска за участие само един състав и едно индивидуално изпълнение /или дует, или трио, или квартет/.
 6. Одобрените кандидати ще получат потвърждение за участие до 30.04.2012 г.
 7. Графикът /сценарият/ за реда на явяване на участниците се определя от Организационния комитет. Участниците ще бъдат информирани за реда на своето изпълнение в срок до 25.05.2012 г

 


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ
В ДВАНАДЕСЕТИ ДЕТСКИ ЕТНОФЕСТИВАЛ
„ДЕЦАТА НА БАЛКАНИТЕ – С ДУХОВНОСТ В ЕВРОПА!”


Р А З Д Е Л  І – Индивидуални изпълнители

1. .........................................................................................................................................................................
/трите имена на изпълнителя, ЕГН/


2. .........................................................................................................................................................................
/адрес: град, село, област, телефон за контакт/


3. .........................................................................................................................................................................
/институция, която представлява – ОДК, ЦРД, У-ще, Ч-ще/


4. .........................................................................................................................................................................
/специалност, възрастова група, категория/


5. ..........................................................................................................................................................................
/репертоар, времетраене – до 5 мин./


6. ..........................................................................................................................................................................
/съпровод/


7. Брой придружаващи лица: жени ............................ мъже ............................. шофьор ..............................8.Спечелени награди на Регионални и/или Национални конкурси /вид на наградата: …………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….


Р А З Д Е Л  ІІ – Вокални групи, камерни групи, танцови колективи, ансамбли, инструментални групи и оркестри


1. ...........................................................................................................................................................................
/Наименование на вокална, камерна група, танцов колектив, оркестър, ансамбъл/


2. ..........................................................................................................................................................................
/Институция, която представлява – ОДК, ЦРД, У-ще, Ч-ще/

3. .........................................................................................................................................................................
/адрес: град, село, област, телефон за контакт/

4. ..........................................................................................................................................................................
/репертоар, времетраене:  групови –  до 10 мин.; ансамбъл – до 15 мин./

5. Брой на участниците: момичета ............................................... момчета ...................................................

6. Брой на придружаващите лица: жени ............................. мъже .............................. шофьор ....................

7.Списък с имената и ЕГН на участниците и всички придружаващи групата (ръководител, придружител и шофьор). Задължително е да се посочи: име, адрес, e-mail, телефон, факс, GSM – за обратна връзка.

8.Спечелени награди на Регионални и/или Национални конкурси /вид на наградата: ……………………..

………………………………………………………………………………………………….………………….


Ръководител на състава:                                                           Директор:

/ОДК, ЦРД, ОУ, СОУ, Читали