Отличия за даровити деца

  • 001

От месец март миналата година стартира Конкурс за детско творчество, организиран от КНСБ и Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.”. Голямата награда на конкурса взе Яна Димитрова от град Севлиево за рисунката й в категория „Живопис”.

Целите на детския конкурс са:

- Създаване на възможности за развитие потенциала на талантливи деца, за изява, формиране на ценностна система и ранно откриване на интересите и талантите им;

- Подкрепа и мотивиране на детското творчество;

- Поощряване на интеграцията на талантливи деца със специфични потребности.

Участниците в конкурса се състезаваха в две възрастови групи: І – ва възрастова група – от 5 до 9 години, и ІІ възрастова група – от 10 до 14 години, и в четири категории:

- Живопис;

- Иконопис;

- Керамика;

- Есе на тема „Доброто”.

През 2013 г. се проведоха конкурси на регионално ниво в шестте административно-стопанси района на България. За всеки район беше определен един Регионален съвет на КНСБ за център на района, където се координираха дейностите – набиране на участници, представяне на произведения на изкусвото, оценяване, класиране за района.

Произведенията на удостоените участници по региони във всички категории и възрастови групи с І, ІІ и ІІІ място бяха представени в Централата на КНСБ, за да се състезават на национално ниво.

В Националния конкурс за детско творчество участваха 58 деца от страната. Със съдействието на Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, беше сформирана комисия от професионалисти в състав:

  1. Аделина Христова Йотова – художник и преподавател по изобразително изкуство
  2. Антон Мичев Калчевски – художник и преподавател по изобразително изкуство
  3. Виолетка Петкова – експерт в Централата на СБУ и учител по БЕЛ
  4. Димитринка Христова – журналист от в-к „Учителско дело”
  5. Светла Струмина – журналист от в-к „Учителско дело”

След извършена оценка от журито на представените в Централата на КНСБ произведения, бяха отличени 21 наградени участници по категории и възрастови групи с І, ІІ и ІІІ място и носителя на голямата награда на конкурса за детско творчество.

На 4 март 2014 г. официално бяха обявени победителите в Националния конкурс за детско творчество. Наградените участници получиха купи и грамоти, а всички 58 участвали деца на националния етап от конкурса получиха грамота за участие.

Класиране на участниците в Националния конкурс за детско творчество