Безопасни условия на труд

КНСБ се грижи за подобряване на безопасността и здраве при работа чрез:
 • Становища по проекти на нормативни актове, касаещи условията на труд, както и предложения за тяхното изменение;
 • Съдействие за спазване на законовите норми за здравословните и безопасни условия на труд;
 • Подпомага разпространението  на добри европейски практики в българската икономика;
 • Консултации на работници и служители относно здравословните и безопасни условия на труд;
 • Провеждане на обучения по безопасност и здраве при работа с цел намаляване рисковете на работното място;
 • Участие в комитетите/групите по условия на труд в предприятията и учрежденията;
 • Преговори с работодателя за подобряване условията на труд.
 • юли 15, 2021

  КНСБ започва кампания “Да спрем рака на работното място!”, която цели да ограничи рисковете пред работещите и

  май 17, 2021

  25 процента от подадените в КНСБ през 2020 г. сигнали за нарушения на трудовите права са заради

  май 17, 2021

  1572 сигнала, свързани с нарушаване на трудови права, са подадени през 2020 година в КНСБ. Те са

  април 28, 2021

  Регионалният съвет на КНСБ в Благоевград отбеляза и тази година 28 април с поднасяне на  цветя пред