Безопасни условия на труд

КНСБ се грижи за подобряване на безопасността и здраве при работа чрез:
 • Становища по проекти на нормативни актове, касаещи условията на труд, както и предложения за тяхното изменение;
 • Съдействие за спазване на законовите норми за здравословните и безопасни условия на труд;
 • Подпомага разпространението  на добри европейски практики в българската икономика;
 • Консултации на работници и служители относно здравословните и безопасни условия на труд;
 • Провеждане на обучения по безопасност и здраве при работа с цел намаляване рисковете на работното място;
 • Участие в комитетите/групите по условия на труд в предприятията и учрежденията;
 • Преговори с работодателя за подобряване условията на труд.
 • ноември 24, 2020

  КНСБ изказва съболезнования на семейството на строителния работник, който загина днес при тежък трудов инцидент в София.

  ноември 18, 2020

  Националният съвет по условия на труд одобри вчера Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4

  октомври 16, 2020

  Все още е голям процентът на работниците, на които се налага да повдигат тежести, свързани с навеждане

  юни 24, 2020

  Във връзка с тежкия инцидент днес при строителството на тунел „Железница“ на автомагистрала „Струма“, при който пострадаха