Безопасни условия на труд

КНСБ се грижи за подобряване на безопасността и здраве при работа чрез:
 • Становища по проекти на нормативни актове, касаещи условията на труд, както и предложения за тяхното изменение;
 • Съдействие за спазване на законовите норми за здравословните и безопасни условия на труд;
 • Подпомага разпространението  на добри европейски практики в българската икономика;
 • Консултации на работници и служители относно здравословните и безопасни условия на труд;
 • Провеждане на обучения по безопасност и здраве при работа с цел намаляване рисковете на работното място;
 • Участие в комитетите/групите по условия на труд в предприятията и учрежденията;
 • Преговори с работодателя за подобряване условията на труд.
 • март 21, 2023

  Неблагоприятни психосоциални фактори на работното място заедно с повишено ниво на стреса влияят отрицателно на сърдечносъдовата система.

  февруари 21, 2023

  Регионалният съвет на КНСБ-Габрово, съвместно с Института за социални и синдикални изследвания и обучение на КНСБ, проведе

  февруари 2, 2023

  КНСБ напомня, че на 4 февруари отбелязваме Световния ден за борба с рака и апелира за отговорност,

  януари 26, 2023

  Продължителното излагане на студ може да предизвика хипотермия и измръзване. Ето защо при работа на открито работодателят