Безопасни условия на труд

КНСБ се грижи за подобряване на безопасността и здраве при работа чрез:
 • Становища по проекти на нормативни актове, касаещи условията на труд, както и предложения за тяхното изменение;
 • Съдействие за спазване на законовите норми за здравословните и безопасни условия на труд;
 • Подпомага разпространението  на добри европейски практики в българската икономика;
 • Консултации на работници и служители относно здравословните и безопасни условия на труд;
 • Провеждане на обучения по безопасност и здраве при работа с цел намаляване рисковете на работното място;
 • Участие в комитетите/групите по условия на труд в предприятията и учрежденията;
 • Преговори с работодателя за подобряване условията на труд.
 • май 9, 2024

  Националната кампания на КНСБ „По-високи доходи с твоя синдикат“ вчера, 8 май, продължи с посещение в Пловдив

  май 7, 2024

  През изминалия месец април, в края на който отбелязахме Международния ден в памет на загиналите и пострадалите

  април 30, 2024

  Установени са над двеста хиляди нарушения, свързани с упражняване правото на труд (общо 229 801), най-много от

  април 29, 2024

  Според статистиката ежегодно в световен план има приблизително 22,85 млн. жертви на трудови злополуки. През изминалата година