Безопасни условия на труд

КНСБ се грижи за подобряване на безопасността и здраве при работа чрез:
 • Становища по проекти на нормативни актове, касаещи условията на труд, както и предложения за тяхното изменение;
 • Съдействие за спазване на законовите норми за здравословните и безопасни условия на труд;
 • Подпомага разпространението  на добри европейски практики в българската икономика;
 • Консултации на работници и служители относно здравословните и безопасни условия на труд;
 • Провеждане на обучения по безопасност и здраве при работа с цел намаляване рисковете на работното място;
 • Участие в комитетите/групите по условия на труд в предприятията и учрежденията;
 • Преговори с работодателя за подобряване условията на труд.
 • ноември 2, 2021

  Кога ни е необходим зелен сертификат за работа, какво представлява той, как можем да го получим? Имаме

  октомври 29, 2021

  Предвид изискванията за представяне зелени сертификати от част от работещите на територията на България, КНСБ заявява, че:

  юли 15, 2021

  КНСБ започва кампания “Да спрем рака на работното място!”, която цели да ограничи рисковете пред работещите и

  май 17, 2021

  25 процента от подадените в КНСБ през 2020 г. сигнали за нарушения на трудовите права са заради