Безопасни условия на труд

КНСБ се грижи за подобряване на безопасността и здраве при работа чрез:
 • Становища по проекти на нормативни актове, касаещи условията на труд, както и предложения за тяхното изменение;
 • Съдействие за спазване на законовите норми за здравословните и безопасни условия на труд;
 • Подпомага разпространението  на добри европейски практики в българската икономика;
 • Консултации на работници и служители относно здравословните и безопасни условия на труд;
 • Провеждане на обучения по безопасност и здраве при работа с цел намаляване рисковете на работното място;
 • Участие в комитетите/групите по условия на труд в предприятията и учрежденията;
 • Преговори с работодателя за подобряване условията на труд.
 • април 28, 2021

  Регионалният съвет на КНСБ в Благоевград отбеляза и тази година 28 април с поднасяне на  цветя пред

  април 28, 2021

  Регионалният съвет на КНСБ в Стара Загора отбеляза днес Международния ден в памет на загиналите и пострадалите

  април 28, 2021

  УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, „Промет“ АД и ОУ „Паисий Хилендарски“, с. Тополчане, община Сливен получиха годишните награди, с които

  април 28, 2021

  2309 са трудовите злополуки, отчетени у нас през миналата година, показва оперативната информация на НОИ. Тъжната статистика