Безопасни условия на труд

КНСБ се грижи за подобряване на безопасността и здраве при работа чрез:
 • Становища по проекти на нормативни актове, касаещи условията на труд, както и предложения за тяхното изменение;
 • Съдействие за спазване на законовите норми за здравословните и безопасни условия на труд;
 • Подпомага разпространението  на добри европейски практики в българската икономика;
 • Консултации на работници и служители относно здравословните и безопасни условия на труд;
 • Провеждане на обучения по безопасност и здраве при работа с цел намаляване рисковете на работното място;
 • Участие в комитетите/групите по условия на труд в предприятията и учрежденията;
 • Преговори с работодателя за подобряване условията на труд.
 • април 28, 2022

  По инициатива на РС на КНСБ в Добрич днес бе отслужена панихида в църквата „Света Троица“ в

  април 28, 2022

  Днес регионалният съвет на КНСБ и Дирекция „Инспекция по труда” Габрово проведоха съвместна открита приемна за здравословните

  април 28, 2022

  Днес по инициатива на РС на КНСБ в гр. Стара Загора бяха положени цветя пред паметния знак

  април 28, 2022

  РС на КНСБ в Сливен отбеляза 28 април – Международен ден в памет на загиналите при трудова