Колективно трудово договаряне

КНСБ подпомага развитието на колективното трудово договаряне, като:
 • Настоява за законови гаранции за гарантиране процеса на колективно трудово договаряне;
 • Договаря по-благоприятни условия на труд в КТД от установените минимални стандарти в трудовото законодателство;
 • Договаря  допълнителни права и придобивки за работещите;
 • Осигурява по-висока сигурност, защита и качество на работното място;
 • Договаря пътища и механизми за мирно уреждане на спорове и предотвратяване на конфликти, следствие от преговорите, сключването и  изпълнението на КТД;
 • Предоставя експертна и консултантска помощ при разработването на КТД и в процеса на преговори.
 • февруари 23, 2024

  Колективен трудов договор бе сключен днес в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Той е със срок

  февруари 7, 2024

  Нов Колективен трудов договор бе подписан днес, 7 февруари, в общинска администрация Сливен между кмета на общината

  януари 24, 2024

  Анекс към общинския Колективен трудов договор за системата на училищното и предучилищното образование бе сключен вчера в

  януари 18, 2024

  Два Колективни трудови договора бяха сключени днес, 18 януари, в Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) и Дневния