Колективно трудово договаряне

КНСБ подпомага развитието на колективното трудово договаряне, като:
 • Настоява за законови гаранции за гарантиране процеса на колективно трудово договаряне;
 • Договаря по-благоприятни условия на труд в КТД от установените минимални стандарти в трудовото законодателство;
 • Договаря  допълнителни права и придобивки за работещите;
 • Осигурява по-висока сигурност, защита и качество на работното място;
 • Договаря пътища и механизми за мирно уреждане на спорове и предотвратяване на конфликти, следствие от преговорите, сключването и  изпълнението на КТД;
 • Предоставя експертна и консултантска помощ при разработването на КТД и в процеса на преговори.
 • ноември 30, 2022

  Нов Колективен трудов договор бе подписан за работещите в “Е. Миролио” ЕАД, град Сливен. До него се

  ноември 29, 2022

  Протестът на работниците от “Ес Ти Ес Медикъл Груп”, който бе организиран на 17 ноември в Сандански

  ноември 29, 2022

  Минималната работна заплата в строителството се повишава от 887,5 лева на 994 лева, а дневният разход за

  ноември 22, 2022

  С 20% се вдигат началните основни заплати в МБАЛ “Д-р Иван Селимински”, град Сливен. Увеличението влиза в