Колективно трудово договаряне

КНСБ подпомага развитието на колективното трудово договаряне, като:
 • Настоява за законови гаранции за гарантиране процеса на колективно трудово договаряне;
 • Договаря по-благоприятни условия на труд в КТД от установените минимални стандарти в трудовото законодателство;
 • Договаря  допълнителни права и придобивки за работещите;
 • Осигурява по-висока сигурност, защита и качество на работното място;
 • Договаря пътища и механизми за мирно уреждане на спорове и предотвратяване на конфликти, следствие от преговорите, сключването и  изпълнението на КТД;
 • Предоставя експертна и консултантска помощ при разработването на КТД и в процеса на преговори.
 • април 8, 2021

  На 7 април 2021 година – Световен ден на здравето и Професионален празник на здравния работник, в

  април 1, 2021

  Общински колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование бе подписан в Благоевград. С него

  март 29, 2021

  На 26 март в Габрово беше договорен анекс към Общинския колективен трудов договор за Детско и училищно

  март 25, 2021

  Отговорността, постоянството и последователните действия на РС на КНСБ – Русе доведоха до сключване на нов Общински