Колективно трудово договаряне

КНСБ подпомага развитието на колективното трудово договаряне, като:
 • Настоява за законови гаранции за гарантиране процеса на колективно трудово договаряне;
 • Договаря по-благоприятни условия на труд в КТД от установените минимални стандарти в трудовото законодателство;
 • Договаря  допълнителни права и придобивки за работещите;
 • Осигурява по-висока сигурност, защита и качество на работното място;
 • Договаря пътища и механизми за мирно уреждане на спорове и предотвратяване на конфликти, следствие от преговорите, сключването и  изпълнението на КТД;
 • Предоставя експертна и консултантска помощ при разработването на КТД и в процеса на преговори.
 • януари 11, 2021

  Федерацията на синдикатите в здравеопазването изпрати днес писмо до териториалните си структури във връзка с предприетите действия

  декември 22, 2020

  На 16 декември бе подписан новият колективен трудов договор (КТД) към Центъра за градска мобилност (ЦГМ ЕАД).

  декември 13, 2020

  Дистанционно обучение „Колективно трудово договаряне“ започва на 14 декември. Курсът е безплатен и е насочен към заети

  октомври 2, 2020

  Два колективни трудови договори в сферата на социалните дейности и в сферата на културата бяха подписани на