Колективно трудово договаряне

КНСБ подпомага развитието на колективното трудово договаряне, като:
 • Настоява за законови гаранции за гарантиране процеса на колективно трудово договаряне;
 • Договаря по-благоприятни условия на труд в КТД от установените минимални стандарти в трудовото законодателство;
 • Договаря  допълнителни права и придобивки за работещите;
 • Осигурява по-висока сигурност, защита и качество на работното място;
 • Договаря пътища и механизми за мирно уреждане на спорове и предотвратяване на конфликти, следствие от преговорите, сключването и  изпълнението на КТД;
 • Предоставя експертна и консултантска помощ при разработването на КТД и в процеса на преговори.
 • януари 13, 2022

  Колективен трудов договор в сферата на образованието в Монтана бе подписан днес между кмета на общината Златко

  януари 7, 2022

  По-високи заплати и нови придобивки са договорени за работещите в най-голямата хотелиерска компания в България – “Албена”

  декември 23, 2021

  Колективен трудов договор за детските ясли и медицинските специалисти в училищата и детските градини на територията на

  декември 23, 2021

  В Министерство на отбраната вчера, 22 декември, бе подписан 15-ият пореден Колективен трудов договор за работещите в