Колективно трудово договаряне

КНСБ подпомага развитието на колективното трудово договаряне, като:
 • Настоява за законови гаранции за гарантиране процеса на колективно трудово договаряне;
 • Договаря по-благоприятни условия на труд в КТД от установените минимални стандарти в трудовото законодателство;
 • Договаря  допълнителни права и придобивки за работещите;
 • Осигурява по-висока сигурност, защита и качество на работното място;
 • Договаря пътища и механизми за мирно уреждане на спорове и предотвратяване на конфликти, следствие от преговорите, сключването и  изпълнението на КТД;
 • Предоставя експертна и консултантска помощ при разработването на КТД и в процеса на преговори.
 • май 13, 2022

  С 10% ще бъдат увеличени всички заплати в УНСС, стана ясно вчера при провеждането на общото годишно

  април 27, 2022

  Нов Колективен трудов договор бе подписан на 26 април в мултинационалната компания “Метекно” ЕАД, България. Това се

  април 26, 2022

  Нов колективен трудов договор с допълнителни придобивки за синдикалните членове на Федерацията на независимите синдикални организации от

  април 12, 2022

  Началните основни месечни заплати за лекар с една специалност да е минимум 1900 лв., за медицинска сестра