Колективно трудово договаряне

КНСБ подпомага развитието на колективното трудово договаряне, като:
 • Настоява за законови гаранции за гарантиране процеса на колективно трудово договаряне;
 • Договаря по-благоприятни условия на труд в КТД от установените минимални стандарти в трудовото законодателство;
 • Договаря  допълнителни права и придобивки за работещите;
 • Осигурява по-висока сигурност, защита и качество на работното място;
 • Договаря пътища и механизми за мирно уреждане на спорове и предотвратяване на конфликти, следствие от преговорите, сключването и  изпълнението на КТД;
 • Предоставя експертна и консултантска помощ при разработването на КТД и в процеса на преговори.
 • август 11, 2022

  Нов Колективен трудов договор за назначените по трудово правоотношение общински служители бе подписан вчера с кмета на

  август 10, 2022

  На 9 август синдикалните организации към КНСБ във Фолклорен ансамбъл „Пирин“, Камерна опера и Биг Бенд договориха

  август 4, 2022

  След продължили 60 дни преговори днес бе подписан Браншови колективен трудов договор и споразумение в Българската агенция

  август 3, 2022

  На 2 август бяха договорени по-високи заплати и придобивки с първия Колективен трудов договор в Държавен куклен