Колективно трудово договаряне

КНСБ подпомага развитието на колективното трудово договаряне, като:
 • Настоява за законови гаранции за гарантиране процеса на колективно трудово договаряне;
 • Договаря по-благоприятни условия на труд в КТД от установените минимални стандарти в трудовото законодателство;
 • Договаря  допълнителни права и придобивки за работещите;
 • Осигурява по-висока сигурност, защита и качество на работното място;
 • Договаря пътища и механизми за мирно уреждане на спорове и предотвратяване на конфликти, следствие от преговорите, сключването и  изпълнението на КТД;
 • Предоставя експертна и консултантска помощ при разработването на КТД и в процеса на преговори.
 • март 24, 2023

  Днес бе подписан Колективен трудов договор в ЦНСТДМУ “Слънчево детство” №1 и №2 гр. Шумен. С него

  март 21, 2023

  Сключен бе нов колективен трудов договор за работещите във функции „Здравеопазване” и „Социални дейности” в Община Русе.

  март 6, 2023

  Общински колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищно образование в Община Каспичан бе сключен днес.

  февруари 24, 2023

  На 23 февруари в Община Варна бе подписан новият Общински колективен трудов договор за отрасъл “Средно образование”.