Колективно трудово договаряне

КНСБ подпомага развитието на колективното трудово договаряне, като:
 • Настоява за законови гаранции за гарантиране процеса на колективно трудово договаряне;
 • Договаря по-благоприятни условия на труд в КТД от установените минимални стандарти в трудовото законодателство;
 • Договаря  допълнителни права и придобивки за работещите;
 • Осигурява по-висока сигурност, защита и качество на работното място;
 • Договаря пътища и механизми за мирно уреждане на спорове и предотвратяване на конфликти, следствие от преговорите, сключването и  изпълнението на КТД;
 • Предоставя експертна и консултантска помощ при разработването на КТД и в процеса на преговори.
 • септември 21, 2023

  Анекс към Колективния трудов договор в Университета за национално и световно стопанство бе подписан вчера. С него

  септември 21, 2023

  Кметът на община Сливен Стефан Радев, областният координатор на КНСБ Тодор Иванов и председателят на КТ “Подкрепа”-

  септември 20, 2023

  Анекс към Колективния трудов договор в ДКЦ 1, Шумен бе подписан на 19 септември. С него основните

  септември 18, 2023

  Нов колективен трудов договор за работещите в сферата на здравеопазването в Община Пловдив бе сключен на 14