Колективно трудово договаряне

КНСБ подпомага развитието на колективното трудово договаряне, като:
 • Настоява за законови гаранции за гарантиране процеса на колективно трудово договаряне;
 • Договаря по-благоприятни условия на труд в КТД от установените минимални стандарти в трудовото законодателство;
 • Договаря  допълнителни права и придобивки за работещите;
 • Осигурява по-висока сигурност, защита и качество на работното място;
 • Договаря пътища и механизми за мирно уреждане на спорове и предотвратяване на конфликти, следствие от преговорите, сключването и  изпълнението на КТД;
 • Предоставя експертна и консултантска помощ при разработването на КТД и в процеса на преговори.
 • август 12, 2021

  Нов браншов колективен трудов договор (БКТД) за музеи и художествени галерии бе подписан в края на месец

  май 20, 2021

  Колективен трудов договор беше сключен днес в Обединението на няколко общински предприятия в Община Бургас. Той влиза

  май 19, 2021

  След дълги преговори на 18 май 2021 г. бе подписан Колективен трудов договор между Бюджетна дейност ,,Спортни

  април 22, 2021

  Нови придобивки за синдикалните членове на КНСБ бяха договорени преди дни чрез сключени колективни трудови договори за