Колективно трудово договаряне

КНСБ подпомага развитието на колективното трудово договаряне, като:
 • Настоява за законови гаранции за гарантиране процеса на колективно трудово договаряне;
 • Договаря по-благоприятни условия на труд в КТД от установените минимални стандарти в трудовото законодателство;
 • Договаря  допълнителни права и придобивки за работещите;
 • Осигурява по-висока сигурност, защита и качество на работното място;
 • Договаря пътища и механизми за мирно уреждане на спорове и предотвратяване на конфликти, следствие от преговорите, сключването и  изпълнението на КТД;
 • Предоставя експертна и консултантска помощ при разработването на КТД и в процеса на преговори.
 • юни 19, 2024

  Кметът на Бургас Димитър Николов и представители на учителските синдикати в града подписаха новия Колективен трудов договор

  юни 6, 2024

  Колективен трудов договор бе сключен днес, 6 юни, между кмета на обшина Велики Преслав инж. Янко Йорданов

  юни 4, 2024

  Първият Колективен трудов договор в сферата на социалните услуги бе сключен днес, 4 юни, в Община Благоевград

  май 27, 2024

  След близо двумесечни преговори с работодателя – ДП „Национална компания железопътна инфраструктура”, днес бе сключен нов Колективен