Пазар на труда

КНСБ помага за реализация  на пазара на труда, като:
 • Внася предложения за промени в законодателството, така че то да стимулира включващ пазар на труда;
 • Разяснява правата на работниците и служителите на пазара на труда в България и в Европейския съюз;
 • Информира за свободни работни места в краткосрочен и дългосрочен план в България и в Европейския съюз;
 • Информира за необходимите компетентности и умения по професии;
 • Провежда обучения, които помагат за по-успешна реализация на пазара на труда;
 • Предоставя възможности за квалификация и преквалификация чрез обучения за професионални и ключови компетентности;
 • Консултира за възможностите за стартиране на  собствен бизнес или други начини за самореализация;
 • Предоставя онлайн консултации с експерти през Е-синдиката на КНСБ, за да знаеш и да разбираш по-добре правата си на пазара на труда.
 • януари 16, 2023

  Според нов доклад на Международната организация на труда настоящото забавяне на световната икономика вероятно ще принуди все

  март 7, 2022

  Жените понесоха по-голямата цена от ефектите на ковид пандемията. Причината е в спецификата на заетостта в някои

  януари 17, 2022

  Международната организация на труда понижи прогнозата си за възстановяване на пазара на труда през 2022 г. Очакванията

  август 30, 2021

  Регионалният съвет на КНСБ – Разград връчи в средата на август удостоверения за професионално обучение на 95