Пазар на труда

КНСБ помага за реализация  на пазара на труда, като:
 • Внася предложения за промени в законодателството, така че то да стимулира включващ пазар на труда;
 • Разяснява правата на работниците и служителите на пазара на труда в България и в Европейския съюз;
 • Информира за свободни работни места в краткосрочен и дългосрочен план в България и в Европейския съюз;
 • Информира за необходимите компетентности и умения по професии;
 • Провежда обучения, които помагат за по-успешна реализация на пазара на труда;
 • Предоставя възможности за квалификация и преквалификация чрез обучения за професионални и ключови компетентности;
 • Консултира за възможностите за стартиране на  собствен бизнес или други начини за самореализация;
 • Предоставя онлайн консултации с експерти през Е-синдиката на КНСБ, за да знаеш и да разбираш по-добре правата си на пазара на труда.
 • април 22, 2024

  Твърдения като тези, че компютрите ще заменят хората и няма да има работа за тях, че изкуственият

  август 21, 2023

  Резултатите от контролната дейност на Инспекцията по труда показват, че се увеличава броят на разрешенията за наемане

  януари 16, 2023

  Според нов доклад на Международната организация на труда настоящото забавяне на световната икономика вероятно ще принуди все

  март 7, 2022

  Жените понесоха по-голямата цена от ефектите на ковид пандемията. Причината е в спецификата на заетостта в някои