Пазар на труда

КНСБ помага за реализация  на пазара на труда, като:
 • Внася предложения за промени в законодателството, така че то да стимулира включващ пазар на труда;
 • Разяснява правата на работниците и служителите на пазара на труда в България и в Европейския съюз;
 • Информира за свободни работни места в краткосрочен и дългосрочен план в България и в Европейския съюз;
 • Информира за необходимите компетентности и умения по професии;
 • Провежда обучения, които помагат за по-успешна реализация на пазара на труда;
 • Предоставя възможности за квалификация и преквалификация чрез обучения за професионални и ключови компетентности;
 • Консултира за възможностите за стартиране на  собствен бизнес или други начини за самореализация;
 • Предоставя онлайн консултации с експерти през Е-синдиката на КНСБ, за да знаеш и да разбираш по-добре правата си на пазара на труда.
 • декември 22, 2020

  Председателят на САБ Христо Мутафчиев предприе действия в подкрепа на екипа на Драматичен театър „Боян Дановски“ в

  август 10, 2020

  Проведоха теоретичния изпит по проекта на КНСБ „Нови умения – нови възможности“ в края на миналата седмица

  юли 30, 2020

  „Курсът е много полезен. Тези умения са важни. Преподавателят обяснява много добре и с търпение“. Това казват

  юли 16, 2020

  През последните дни сме свидетели на обществено-политическо напрежение, съпроводено с граждански протести в София и в някои