Пазар на труда

КНСБ помага за реализация  на пазара на труда, като:
 • Внася предложения за промени в законодателството, така че то да стимулира включващ пазар на труда;
 • Разяснява правата на работниците и служителите на пазара на труда в България и в Европейския съюз;
 • Информира за свободни работни места в краткосрочен и дългосрочен план в България и в Европейския съюз;
 • Информира за необходимите компетентности и умения по професии;
 • Провежда обучения, които помагат за по-успешна реализация на пазара на труда;
 • Предоставя възможности за квалификация и преквалификация чрез обучения за професионални и ключови компетентности;
 • Консултира за възможностите за стартиране на  собствен бизнес или други начини за самореализация;
 • Предоставя онлайн консултации с експерти през Е-синдиката на КНСБ, за да знаеш и да разбираш по-добре правата си на пазара на труда.
 • август 30, 2021

  Регионалният съвет на КНСБ – Разград връчи в средата на август удостоверения за професионално обучение на 95

  май 20, 2021

  На 20 май проектът на КНСБ „Нови умения и компетентности за зелена и екологична България“ стартира в

  май 18, 2021

  КНСБ в Монтана се включва за поредна година в обучението на безработни лица. Регионалният съвет ще участва

  май 13, 2021

  За поредна година КНСБ-Дупница ще даде шанс на безработни лица по проект „Нови умения и компетентности –