Правна закрила

КНСБ  предоставя правна помощ чрез:
 • Изготвяне на предложения за законови промени, които регламентират и защитават трудовите, социалните и синдикалните права;
 • Осъществяване на сигнални функции за спазването на трудовото законодателство;
 • Експертни консултации в приемните на синдиката в цялата страна;
 • Онлайн консултации с експерти чрез виртуална приемна;
 • Поддържане на мрежа от доверени на синдиката адвокати;
 • Подпомагане на синдикални членове чрез Фонд за съдебно представителство и адвокатска защита ;
 • Изготвяне на ежегодни доклади за нарушени права на работниците.
 • януари 14, 2021

  Работещите от вкъщи се нуждаят от по-добра защита. Проблемът се разраства, тъй като броят им се увеличи

  декември 7, 2020

  С промени в Закона за задълженията и договорите бе приета нова 10-годишна давност за погасяване на вземания

  ноември 3, 2020

  Десетки сигнали от предприятия от цялата страна са постъпили в КНСБ в последните дни заради неясноти с

  април 24, 2020

  Вицeпpeздeнт нa KHCБ Чавдар Христов с експертен коментар по темата в сайта „Де факто“: Eднa oт ocнoвнитe