Правна закрила

КНСБ  предоставя правна помощ чрез:
 • Изготвяне на предложения за законови промени, които регламентират и защитават трудовите, социалните и синдикалните права;
 • Осъществяване на сигнални функции за спазването на трудовото законодателство;
 • Експертни консултации в приемните на синдиката в цялата страна;
 • Онлайн консултации с експерти чрез виртуална приемна;
 • Поддържане на мрежа от доверени на синдиката адвокати;
 • Подпомагане на синдикални членове чрез Фонд за съдебно представителство и адвокатска защита ;
 • Изготвяне на ежегодни доклади за нарушени права на работниците.
 • март 9, 2022

  Кодексът на труда трябва да се съобрази с новите онлайн предизвикателства и да даде още по-детайлна уредба

  януари 20, 2022

  Отговорност на работодателя е да осигурява работната среда – както в завода, цеха или офиса, така и

  август 6, 2021

  Преди два месеца покрай случая “проф. Кантарджиев” в общественото пространство бе повдигнат отново въпросът за основанието работник

  август 3, 2021

  Брошура, изготвена от Германската конфедерация на профсъюзите DGB, разяснява в детайли правата на български командировани работници. Наръчникът