Правна закрила

КНСБ  предоставя правна помощ чрез:
 • Изготвяне на предложения за законови промени, които регламентират и защитават трудовите, социалните и синдикалните права;
 • Осъществяване на сигнални функции за спазването на трудовото законодателство;
 • Експертни консултации в приемните на синдиката в цялата страна;
 • Онлайн консултации с експерти чрез виртуална приемна;
 • Поддържане на мрежа от доверени на синдиката адвокати;
 • Подпомагане на синдикални членове чрез Фонд за съдебно представителство и адвокатска защита ;
 • Изготвяне на ежегодни доклади за нарушени права на работниците.
 • юни 15, 2021

  В Кодекса на труда липсват определения за “тормоз” и “насилие” на работното място. Ако страната ни ратифицира

  май 17, 2021

  25 процента от подадените в КНСБ през 2020 г. сигнали за нарушения на трудовите права са заради

  май 17, 2021

  1572 сигнала, свързани с нарушаване на трудови права, са подадени през 2020 година в КНСБ. Те са

  април 13, 2021

  Днес се провежда четвъртото заседание на работната група към Министерството на труда и социалната политика за изготвяне