Правна закрила

КНСБ  предоставя правна помощ чрез:
 • Изготвяне на предложения за законови промени, които регламентират и защитават трудовите, социалните и синдикалните права;
 • Осъществяване на сигнални функции за спазването на трудовото законодателство;
 • Експертни консултации в приемните на синдиката в цялата страна;
 • Онлайн консултации с експерти чрез виртуална приемна;
 • Поддържане на мрежа от доверени на синдиката адвокати;
 • Подпомагане на синдикални членове чрез Фонд за съдебно представителство и адвокатска защита ;
 • Изготвяне на ежегодни доклади за нарушени права на работниците.
 • април 13, 2021

  Днес се провежда четвъртото заседание на работната група към Министерството на труда и социалната политика за изготвяне

  март 16, 2021

  Имат ли работещите закрила от уволнение, ако са болни от ковид? Какви са правата на работниците при

  март 9, 2021

  Сумираното изчисляване на работното време – само при непрекъсваем производствен процес. Максималната продължителност на седмичното работно време

  март 5, 2021

  Работодателите, законодателите и правоприлагащите органи не полагат достатъчно усилия, за да се справят с насилието и тормоза