Правна закрила

КНСБ  предоставя правна помощ чрез:
 • Изготвяне на предложения за законови промени, които регламентират и защитават трудовите, социалните и синдикалните права;
 • Осъществяване на сигнални функции за спазването на трудовото законодателство;
 • Експертни консултации в приемните на синдиката в цялата страна;
 • Онлайн консултации с експерти чрез виртуална приемна;
 • Поддържане на мрежа от доверени на синдиката адвокати;
 • Подпомагане на синдикални членове чрез Фонд за съдебно представителство и адвокатска защита ;
 • Изготвяне на ежегодни доклади за нарушени права на работниците.
 • август 6, 2021

  Преди два месеца покрай случая “проф. Кантарджиев” в общественото пространство бе повдигнат отново въпросът за основанието работник

  август 3, 2021

  Брошура, изготвена от Германската конфедерация на профсъюзите DGB, разяснява в детайли правата на български командировани работници. Наръчникът

  юни 15, 2021

  В Кодекса на труда липсват определения за “тормоз” и “насилие” на работното място. Ако страната ни ратифицира

  май 17, 2021

  25 процента от подадените в КНСБ през 2020 г. сигнали за нарушения на трудовите права са заради