Правна закрила

КНСБ  предоставя правна помощ чрез:
 • Изготвяне на предложения за законови промени, които регламентират и защитават трудовите, социалните и синдикалните права;
 • Осъществяване на сигнални функции за спазването на трудовото законодателство;
 • Експертни консултации в приемните на синдиката в цялата страна;
 • Онлайн консултации с експерти чрез виртуална приемна;
 • Поддържане на мрежа от доверени на синдиката адвокати;
 • Подпомагане на синдикални членове чрез Фонд за съдебно представителство и адвокатска защита ;
 • Изготвяне на ежегодни доклади за нарушени права на работниците.
 • ноември 9, 2023

  На 28 юли 2023 г. Народното събрание на Република България прие важни промени в Наказателния кодекс (НК),

  октомври 12, 2022

  В Държавен вестник бр.78/30.09.2022 г. бе обнародвано Постановление на МС № 289/27.09.2022 г., с което се правят

  септември 20, 2022

  В България не е приведена регламентацията за сумираното изчисляване на работното време съгласно международните изисквания. Работното време

  август 8, 2022

  Публикуваме коментар на КНСБ по промените в Кодекса на труда, обнародвани в “Държавен вестник”, бр. 62 на