Социална защита

КНСБ предлага социална защита чрез:
 • Предложения за законови промени в сферата на социалното осигуряване и подпомагане, имащи за цел да защитят твоите социални права
 • Становища по предложения и препоръки на държавата, бизнеса и европейската комисия, касаещи социални права
 • Консултации относно различните видове парични обезщетения и пенсии (при болест, инвалидност, бременност и раждане, професионални болести и трудови злополуки, старост и смърт)
 • Консултации относно различните видове помощи (семейни помощи, целево подпомагане, помощи за хората с увреждания и др.)
 • Онлайн консултации с експерти през нашия Е-синдикат
 • декември 27, 2019

  Осигурителният институт да поеме пак първите 3 дни от болничните – това предлагаме заедно с бизнеса в

  ноември 26, 2019

  Повече от 500 милиарда долара годишно трябва да бъдат инвестирани в света, за да бъдат изпълнени основни

  ноември 6, 2019

  Последователната и устойчива позиция на КНСБ, относно максималния размер на пенсиите за осигурителен стаж и възраст е,

  ноември 4, 2019

  В становището си  по проекта на бюджет на ДОО Конфедерацията прави сериозни предложения за повишаване адекватността на