Социална защита

КНСБ предлага социална защита чрез:
 • Предложения за законови промени в сферата на социалното осигуряване и подпомагане, имащи за цел да защитят твоите социални права
 • Становища по предложения и препоръки на държавата, бизнеса и европейската комисия, касаещи социални права
 • Консултации относно различните видове парични обезщетения и пенсии (при болест, инвалидност, бременност и раждане, професионални болести и трудови злополуки, старост и смърт)
 • Консултации относно различните видове помощи (семейни помощи, целево подпомагане, помощи за хората с увреждания и др.)
 • Онлайн консултации с експерти през нашия Е-синдикат
 • март 25, 2022

  КНСБ продължава да настоява националната линия на бедност да бъде коригирана и да отразява и натрупаната инфлация,

  април 8, 2021

  Всяка държава-членка на ЕС е била принудена да предприеме спешни реформи на своите социални системи заради пандемията

  април 1, 2021

  „По данни на НСИ, свързани с икономическите и социалните последици от разпространението на коронавируса за 2020 г.,

  февруари 22, 2021

  В навечерието сме на поредните парламентарни избори, които ще определят основните действащи лица, партии и коалиции в