Заплащане на труда

КНСБ се бори за достойно заплащане на труда, като:

 • Внася предложения за промени в законодателството, за регламентиране на справедлива оценка на труда;
 • Дава предложения за гарантиране изплащането на дължимите работни заплати;
 • Разработва механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната;
 • Разработва механизми  и системи за определяне на заплащането на труда;
 • Защитава легалния труд  и справедливото заплащане като се бори със сивата икономика;
 • Договаря по-високи размери на работната заплата чрез колективното трудово договаряне;
 • Настоява за ежегодно увеличение на работната ти заплата чрез индекс за нарастване на работната заплата в частния сектор;
 • Договаря с работодателя  минималната заплата за длъжностите;
 • Договаря допълнително заплащане и обезщетения  за извънреден труд или при тежки условия на труд.
 • октомври 3, 2022

  Национална федерация на труда “Химия и индустрия” – КНСБ започва от днес годишната кампания на преговори за

  септември 29, 2022

  Ръст на основните месечни възнаграждения на работещите в детско и училищно здравеопазване в община Стара Загора бе

  септември 27, 2022

  За община Варна бе сключен Анекс към общинския Колективен трудов договор в сектор “Здравеопазване” (2022-2024 г.), съгласно

  септември 7, 2022

  Средната годишна сметка за електроенергия на битовите абонати вече е по-висока от месечната заплата на нископлатените работници