Заплащане на труда

КНСБ се бори за достойно заплащане на труда, като:

 • Внася предложения за промени в законодателството, за регламентиране на справедлива оценка на труда;
 • Дава предложения за гарантиране изплащането на дължимите работни заплати;
 • Разработва механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната;
 • Разработва механизми  и системи за определяне на заплащането на труда;
 • Защитава легалния труд  и справедливото заплащане като се бори със сивата икономика;
 • Договаря по-високи размери на работната заплата чрез колективното трудово договаряне;
 • Настоява за ежегодно увеличение на работната ти заплата чрез индекс за нарастване на работната заплата в частния сектор;
 • Договаря с работодателя  минималната заплата за длъжностите;
 • Договаря допълнително заплащане и обезщетения  за извънреден труд или при тежки условия на труд.
 • март 2, 2021

  По инициатива на областния координатор на КНСБ-Пловдив Боян Бойкински в сградата на Община Пловдив се проведе среща

  март 1, 2021

  За този мандат ръстът на минималната работна заплата е около 45%. Ние предлагаме увеличение за следващия мандат

  февруари 27, 2021

  Отдавна мерките трябваше да бъдат по-работещи в икономически план. Все още маса от тях „висят във въздуха”.

  февруари 25, 2021

  Европейската комисия най-накрая е готова да представи Директивата за прозрачност на заплащането на 4 март – 460