Заплащане на труда

КНСБ се бори за достойно заплащане на труда, като:

 • Внася предложения за промени в законодателството, за регламентиране на справедлива оценка на труда;
 • Дава предложения за гарантиране изплащането на дължимите работни заплати;
 • Разработва механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната;
 • Разработва механизми  и системи за определяне на заплащането на труда;
 • Защитава легалния труд  и справедливото заплащане като се бори със сивата икономика;
 • Договаря по-високи размери на работната заплата чрез колективното трудово договаряне;
 • Настоява за ежегодно увеличение на работната ти заплата чрез индекс за нарастване на работната заплата в частния сектор;
 • Договаря с работодателя  минималната заплата за длъжностите;
 • Договаря допълнително заплащане и обезщетения  за извънреден труд или при тежки условия на труд.
 • януари 14, 2021

  Работещите от вкъщи се нуждаят от по-добра защита. Проблемът се разраства, тъй като броят им се увеличи

  декември 16, 2020

  Въпреки наличните средства от ЕС, една четвърт от държавите-членки осигуриха малка подкрепа за доходите на самонаетите лица

  декември 14, 2020

  1.Минималният размер на основната заплата за държавни служители  Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена

  октомври 9, 2020

  В Бюджета на Република България за 2021 г. да залегне 20% ръст на заплатите във всички структури