Заплащане на труда

КНСБ се бори за достойно заплащане на труда, като:

 • Внася предложения за промени в законодателството, за регламентиране на справедлива оценка на труда;
 • Дава предложения за гарантиране изплащането на дължимите работни заплати;
 • Разработва механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната;
 • Разработва механизми  и системи за определяне на заплащането на труда;
 • Защитава легалния труд  и справедливото заплащане като се бори със сивата икономика;
 • Договаря по-високи размери на работната заплата чрез колективното трудово договаряне;
 • Настоява за ежегодно увеличение на работната ти заплата чрез индекс за нарастване на работната заплата в частния сектор;
 • Договаря с работодателя  минималната заплата за длъжностите;
 • Договаря допълнително заплащане и обезщетения  за извънреден труд или при тежки условия на труд.
 • април 26, 2021

  България ще подкрепи въвеждането на т.нар. праг на достойнството в Директивата за адекватните минимални работни заплати. Това

  април 8, 2021

  На 7 април 2021 година – Световен ден на здравето и Професионален празник на здравния работник, в

  март 19, 2021

  Апелираме за активно отношение от страна на Съюза на ВиК операторите и на ръководствата на ВиК дружествата

  март 15, 2021

  Меморандумът за социално-икономическото развитие на България, изготвен от КНСБ с визия за ключовите параметри за страната през