Заплащане на труда

КНСБ се бори за достойно заплащане на труда, като:

 • Внася предложения за промени в законодателството, за регламентиране на справедлива оценка на труда;
 • Дава предложения за гарантиране изплащането на дължимите работни заплати;
 • Разработва механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната;
 • Разработва механизми  и системи за определяне на заплащането на труда;
 • Защитава легалния труд  и справедливото заплащане като се бори със сивата икономика;
 • Договаря по-високи размери на работната заплата чрез колективното трудово договаряне;
 • Настоява за ежегодно увеличение на работната ти заплата чрез индекс за нарастване на работната заплата в частния сектор;
 • Договаря с работодателя  минималната заплата за длъжностите;
 • Договаря допълнително заплащане и обезщетения  за извънреден труд или при тежки условия на труд.
 • август 10, 2022

  Във връзка с обявеното днес предложение на служебното правителство минималната заплата през 2023 г. да е 770

  август 2, 2022

  Минималната заплата за преподавател във висше училище се увеличава от 1300 на 1500 лева със задна дата

  август 1, 2022

  През второто тримесечие на тази година продължава тенденцията за поскъпване на живота и нарастване на разходите за

  юли 5, 2022

  Броят на подадените сигнали, постъпили в КНСБ, за нарушени трудови права през 2021 г. расте. През 2020