Заплащане на труда

КНСБ се бори за достойно заплащане на труда, като:

 • Внася предложения за промени в законодателството, за регламентиране на справедлива оценка на труда;
 • Дава предложения за гарантиране изплащането на дължимите работни заплати;
 • Разработва механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната;
 • Разработва механизми  и системи за определяне на заплащането на труда;
 • Защитава легалния труд  и справедливото заплащане като се бори със сивата икономика;
 • Договаря по-високи размери на работната заплата чрез колективното трудово договаряне;
 • Настоява за ежегодно увеличение на работната ти заплата чрез индекс за нарастване на работната заплата в частния сектор;
 • Договаря с работодателя  минималната заплата за длъжностите;
 • Договаря допълнително заплащане и обезщетения  за извънреден труд или при тежки условия на труд.
 • април 30, 2024

  Установени са над двеста хиляди нарушения, свързани с упражняване правото на труд (общо 229 801), най-много от

  април 23, 2024

  Приета бе директива, според която тайната на заплатата трябва да отпадне, а фирмите да са длъжни да

  април 17, 2024

  Публичното оповестяване на заплатите ще изсветли трудовия пазар. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров в “Денят

  януари 23, 2023

  През четвъртото тримесечие на 2022 г. продължава тенденцията за значително поскъпване на живота и нарастване на разходите