Колективни трудови спорове

КНСБ осъществява защита при трудови конфликти, като:
 • Методическа и експертна помощ при провеждане на синдикални акции по Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС) и Закона за събранията и манифестациите (ЗСММ);
 • Откриване на процедури и провеждане на ефективни стачни действия, митинги и шествия;
 • Посредничество и преговори за решаване на възникнали колективни трудови спорове;
 • Отстояване на договорените доходи и социални придобивки в колективните трудови договори;
 • Сигнализиране при възникване на социално напрежение и трудови конфликти.
 • август 19, 2020

  Обучението е насочено към заети лица. Всички дистанционни курсове на КНСБ се провеждат само в онлайн форма. Всеки

  ноември 19, 2019

  Националните стачни комитети на КНСБ и КТ „Подкрепа“ остават в готовност за провеждане на протестни действия в

  ноември 18, 2019

  Относно:  Решение на коалиционния съвет на управляващите от 14 ноември 2019 г. първият ден от болничния да

  ноември 18, 2019

  Националните стачни комитети на КНСБ и КТ ” Подкрепа” ще се съберат през следващите няколко дни заради