Колективни трудови спорове

КНСБ осъществява защита при трудови конфликти, като:
 • Методическа и експертна помощ при провеждане на синдикални акции по Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС) и Закона за събранията и манифестациите (ЗСММ);
 • Откриване на процедури и провеждане на ефективни стачни действия, митинги и шествия;
 • Посредничество и преговори за решаване на възникнали колективни трудови спорове;
 • Отстояване на договорените доходи и социални придобивки в колективните трудови договори;
 • Сигнализиране при възникване на социално напрежение и трудови конфликти.
 • август 19, 2020

  Обучението е насочено към заети лица. Всички дистанционни курсове на КНСБ се провеждат само в онлайн форма. Всеки

  октомври 17, 2019

  Федерацията на независимите строителни синдикати-КНСБ и Конфедерация на независимите синдикати в България поискаха от Европейска федерация на