Избрани становища от 481-а пленарна сесия на ЕИСК

Активният живот на възрастните хора / Хоризонт 2020 г.
Бюджет 2014-2020 г.
Цифровият пазар като двигател на растежа
Данъчни и финансови убежища
Енергийна пътна карта за периода до 2050 г.
Европейска политика за борба с наркотиците
Европейски фондове за социално предприемачество
Инициатива за социалното предприемачество
Корпоративна социална отговорност
Малък бизнес, голям свят
Мерки по отношение на държави, позволяващи неустойчив риболов
Митнически кодекс на ЕС
Общ регламент относно защитата на данните
Партньорство в областта на научните изследвания и иновациите
ПКИПЦК
Повишаване на въздействието на политиката на ЕС за развитие: програма за промяна / Бъдещият подход към бюджетната подкрепа от ЕС за трети държави
Правата на пътниците за всички видове транспорт
Програма – проект „ITER“ (2014–2018 г.)
Сесия/Проект за дневен ред – май
Рамка за качеството за услугите от общ интерес в Европа
Сътрудничество в областта на ядрената безопасност
Стандарти за хранителни продукти и безопасност на храните / правомощия на ЕК (кат. В)
Стратегията на ЕС за Атлантическия регион
Мониторингов доклад за 2011 г. относно стратегията за устойчиво развитие на ЕС: оценката на ЕИСК