Електронно заявление за индивидуално членство в Териториален синдикат на КНСБ

Заявление за членство

ЗАЯВЛЕНИЕ
за индивидуално членство в Териториален синдикат на КНСБ

от
Адрес
(име на фирма, предприятие, учреждение)
Образование
Възраст

Приемам и се задължавам да спазвам Устава на КНСБ и Статута на териториалните синдикати и редовно да си плащам ежегодно авансово определения размер на членски внос в КНСБ.

С настоящото заявление декларирам, че:
1. Не използвам наемен труд.
2. В моята месторабота няма изградена синдикална организация към КНСБ.
3. Не съм изключван поради виновно поведение от структури на КНСБ.
4. Не съм членувал в КНСБ през предходните 6 месеца (освен ако предприятието/ учреждението не е прекратило дейността си).
5. Не членувам в друго синдикално формирование в страната.