КНСБ подкрепя втори мандат на Шаран Бъроу като генерален секретар на МКП

Пламен Димитров на конгреса на МКП

„Искам да изразя дълбоката признателност на КНСБ към Шаран Бъроу – генерален секретар на МКП – за нейните непрекъснати усилия за изграждане на силно синдикално движение по целия свят и за нейната подкрепа към националните организации-членки на МКП в тяхната ежедневна борба за по-добър живот на работещите хора”. Това заяви пред Третия световен конгрес на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) президентът на КНСБ Пламен Димитров, като изрази подкрепата на Конфедерацията към втори мандат на Шаран Бъроу като генерален секретар на МКП. Лидерът на КНСБ подчерта дълбокото уважение на Конфедерацията към Майкъл Зомер за дейността му като президент на МКП.

Пламен Димитров изтъкна, че през последните шест години най-тежката икономическа и финансова криза след края на Втората световна война е подложила на атака социалните ценности и е разрушила повече от 400 хил. работни места в България. „В това трудно време отговорът на правителството, обаче, беше абсолютно погрешен: мерки на строги икономии, липса на работещи инструменти за стимулиране на икономиката и повишаване на пенсионната възраст”, подчерта президентът на КНСБ и добави, че като резултат тези политики са довели до повишаване на неравенството и застрашаване на социалния мир, намаляване темпа на икономически растеж.

„Реалната заплата в България изостава от икономическите резултати и от икономическия ръст. Понастоящем равнището на БВП на България е с 36% по-високо от това в началото на прехода у нас, но средната работна заплата в реални изражения все още се колебае между 80 и 90% от тази през 1990 г.”, акцентира Пламен Димитров. Той информира, че ако за България БВП на глава от населението (в „стандарт на покупателна способност” – ППС) представлява 47% от средноевропейското равнище, то средната брутна работна заплата в индустрията и услугите в България е едва около ¼ от заплатите, които получават гражданите на ЕС. Пламен Димитров добави, че в същото време ценовото равнище за хранителните стоки в България е 2/3 от това, което плащат за хранителни продукти гражданите на ЕС. „Тази грешна политика може и трябва да бъде променена”, категоричен бе лидерът на КНСБ.

Той подчерта, че страната се нуждае от икономическо възстановяване, което обаче не трябва да става със загуба на сигурни работни места или с орязване на трудовите и социални права на работниците и служителите. Новата икономическа политика, според Пламен Димитров, трябва да бъде базирана на ръст на работните заплати и на засилено вътрешно търсене и потребление. Икономическите цели трябва да визират средна работна заплата (по ППС) в размер на 40% от ЕС-28, относителен дял на компенсацията на наемния труд – 50% от БВП, както и създаване на поне 300 хил. работни места.

„Необходим е не по-малко от 6% ръст на икономиката всяка година, нужна е реформа на данъчната система, като се прехвърли данъчната тежест от косвените към преките данъци и от труда към капитала, като се възстанови прогресивното подоходно облагане и като се въведе данък върху финансовите транзакции. За това са необходими и промени в управлението на икономиката на европейско ниво. За да постигнем справедливо преразпределение на благата, които произвеждаме, се нуждаем от подсилване и на колективното договаряне”, коментира президентът на КНСБ.

В словото си Пламен Димитров се обърна българите, които търсят по-добре платена работа извън България, и в частност към тези, които търсят работа във Германия. Той апелира да се обръщат към КНСБ преди да тръгнат за работа в чужбина или да търсят консултантските центрове, създадени съвместно с германските синдикати.