Издръжка на живота през декември 2012 г.

Издръжката на живот на 1 лице от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на м. декември достигна 565,22 лв., или този тип домакинство за да покрива задължителните си разходи за жилище, да се храни, облича и почива спрямо нормалните български стандарти трябва общо месечно да разполага с 2 260 лв. На годишна база абсолютната стойност на издръжката на живот нараства с над 28 лв., а средно за 4-ри членно домакинство с около 112 лв. Темпът на нарастване на издръжката на живот през месец декември е с 0.5 % спрямо месец септември, а спрямо същия период на 2011 г. с 5.3%.

Основни резултати от наблюдението на потребителските цени и издръжката на живот на ИССИ на КНСБ през декември 2012 г.
Презентация за издръжката на живот през декември 2012 г.