Издръжка на живота

Издръжка на живота през март 2014 г.

  • 01

В края на първото тримесечие на 2014 г. стойността на необходимата издръжката на живот е 563,41 лв. на човек от 4-членно домакинство (2 възрастни с 2 деца), или общо това домакинство трябва да разполага месечно с около 2254 лв., за да посреща разходите си и да се храни съобразно необходимите норми.

Запазва се тенденцията за задържане на ценовите нива и дори траен спад при някои основни стоки и услуги. През първото тримесечие издръжката на живот отчита намаление с 0.3% спрямо предходния период на наблюдение, а на годишна база намалението е с 0.5%.

Издръжка на живота през декември 2013 г.

Izdrajka na jivotaВ края на 2013 г. стойността на издръжката на живот достигна до 564,95 лв. на човек от 4-членно домакинство (2 възрастни с 2 деца) или общо това домакинство трябва да разполага месечно с около 2260 лв., за да посреща разходите си и да се храни съобразно необходимите норми. Темпът на нарастване на издръжката на живот е с 0.5% спрямо предходното тримесечие на 2013 г.

В условията на ниско потребление няма стимул за доходите

  • 001

В изследването за издръжката на живота през третото тримесечие на 2013 г. се прави ясната констатация, че последователното задържане на дефлация безусловно е показател за трайно свито потребление на населението. Този процес е доказателство за липсата на промяна в статуквото на домакинствата. Основната причина за това състояние са ниските доходи, високите нива на безработица и бедност. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на пресконференция на 1 ноември 2013 г. в сградата на КНСБ, която бе посветена на регулярното изследване за издръжката на живота, изготвяно от Института за социални и синдикални изследвания (ИССИ) на КНСБ.

Издръжка на живота през септември 2013 г.

Издръжката на живот на 1 член от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на м. септември достигна сумата от 562,19 лв., или общо месечно са необходими 2 248 лв. за този тип домакинство, за да покрива разходите за храна, жилище, образование, здравеопазване спрямо средните български стандарти.

Запазва се тенденцията за задържане на ценовите нива и дори траен спад при някои основни стоки и услуги. През третото тримесечие издръжката на живот отчете намаление с 0.3% спрямо предходния период на наблюдение и с 0.1% на годишна база. За тази тенденция съществен принос имат, от една страна, поетапното намаление на цените от началото на годината на административно регулираните стоки като: електроенергия (с 11.1%); топлоенергия (с 10.5%); природен газ (с 9.7%), а от друга, намалението на цените на основните зърнени култури на международните пазари и на специфичните за сезона пресни зеленчуци и плодове .

Издръжка живот през юни 2013 г.

  • IMG_5685

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ И ИЗДРЪЖКАТА НА ЖИВОТ НА ИССИ НА КНСБ ПРЕЗ ЮНИ 2013 Г.

 

Издръжката на живот на 1 чл. от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на м. юни достигна 563.63 лв. или общо за този тип домакинство месечно са необходими 2 254 лв., за да посреща разходите си за храна, здравеопазване, образование, почивка спрямо средните български стандарти.