Издръжка на живота

Издръжката на живот през септември 2015 г.

  • 01

Издръжката на живот на 1 член от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на м. септември достигна сумата от 560,81лв., или общо са необходими 2 243 лв. Ако допуснем, че двамата възрастни члена от този тип домакинство са заети лица, то следва доходите им от труд да покриват общата стойност на издръжката на живот и да осигурят достоен начин на живот на техните членове.

Издръжка на живота през март 2015 г.

В края на първото тримесечие на 2015 г. стойността на необходимите средства за издръжката на живота е 563,21 лв. на човек от 4-членно домакинство (2 възрастни с 2 деца). За да се се храни съобразно необходимите норми и да покрива задължителните си разходи за образование, здравеопазване и жилище, месечните доходите на това домакинство трябва да бъдат около 2253 лв.

Темпът на нарастване на издръжката на живота е с 0.5% в сравнение с предходния тримесечен период. На годишна база се отчита задържане на същите нива, след като година и половина се наблюдава тенденция на устойчиво намаление.

Издръжка на живота през декември 2014 г.

  • 30.01.2015_Izdrajka_na_jivota_dekemvri_2014

В края на 2014 г. стойността на издръжката на живот достигна до  561,88 лв. на човек от 4-членно домакинство (2 възрастни с 2 деца). За да покрива задължителните си разходи за образование, здравеопазване и жилище и да се храни съобразно необходимите норми, месечните доходите на това домакинство трябва са около 2247 лв.

ИЗДРЪЖКА НА ЖИВОТА ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

Издръжката на живот на 1 член от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на м. септември достигна сумата от 561,28 лв., или общо месечно са необходими 2 245 лв. за този тип домакинство, за покриване разходите за храна, жилище, образование, здравеопазване, транспорт спрямо средните български стандарти.

Издръжка на живота през юни 2014 г.

Пресконференция: Издръжка на живота през юни 2014 г.

Издръжката на живот на 1 лице от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на м. юни достигна 559.95 лв. или общо за този тип домакинство месечно са необходими около 2 240 лв., за да посреща разходите си за храна, здравеопазване, образование, почивка спрямо средните български стандарти.