Социална защита

Социална защита

КНСБ ти предлага социална защита чрез:

  • Консултации в приемната ни относно различните видове парични обезщетения и пенсии (при болест, инвалидност, бременност и раждане, професионални болести и трудови злополуки, старост и смърт)
  • Консултации в приемната ни относно различните видове помощи (семейни помощи, целево подпомагане, помощи за хората с увреждания и др.)
  • Онлайн консултации с експерти през нашия Е-синдикат
  • Предложения за законови промени в сферата на социалното осигуряване и подпомагане, имащи за цел да защитят твоите социални права
  • Становища по предложения и препоръки на държавата, бизнеса и европейската комисия, касаещи твоите социални права
  • Сигнализиране за нарушаване на твоите социални права – така помагаш на КНСБ да се бори за тяхната защита