Заплащане на труда

Заплащане на труда

КНСБ се бори за достойно заплащане на труда ти, като:

 • Разработва различни системи на заплащане, които работодателят ти може да приложи, за да има справедливост в заплащането на труда;
 • Разработва механизми за определяне на заплатата ти според труда, който полагаш;
 • внася предложения за промени в законодателството, за да е ясно кои фактори трябва да формират заплатата ти;
 • Договаря по-високи размери на работната ти заплатачрез колективното трудово договаряне;
 • Настоява за ежегодно увеличение на работната ти заплатачрез индекс за нарастване на работната заплата в частния сектор;
 • Договаря с работодателя ти минималната заплата за длъжността, която заемаш;
 • Се противопоставя на сивата икономика, така че трудът ти да бъде легално оценен;
 • Разработва механизъм за определяне на минималната работна заплатаза страната;
 • Договаря допълнително заплащане и обезщетения, ако работиш извънредно или при тежки условия на труд;
 • Предоставя онлайн консултациис експерти през Е-синдиката на КНСБ, за да знаеш и разбираш по-добре правата си по заплащането на труда;
 • Дава предложения за гарантиране изплащането на дължимите работни заплати.