Вземи парична взаимопомощ от Националната взаимоспомагателна каса на КНСБ!

Национална взаимоспомагателна каса на КНСБ (НВСК)

От март 2014 г. функционира НВСК на КНСБ, която предлага една напълно нова услуга, посредством която КНСБ цели да подпомогне синдикалните си членове за удовлетворяване на краткосрочни и дългосрочни битови и социални потребности. >> Повече за НВСК на КНСБ

Можеш да получиш взаимопомощ, ако си член на КНСБ с редовно платен членски внос, като станеш член на НВСК. >> Повече за това как да станеш член на КНСБ

Като член на НВСК ти получаваш възможност за:

Спестовност

Спестяваш своите средства, като индивидуалният ти месечен членски внос се натрупва в твоя собствена партида, а парите от нея можеш да изтеглиш, когато поискаш!

Финансова помощ

Нови членове могат да получат взаимопомощи в размер до 3000 лв.!

Онлайн услуги и справки

Можеш да следиш от своя компютър или от друго устройство баланса на партидата си, движението по изплащането на взаимопомощта, която си получил, както и да подаваш документи за членство или за отпускане на взаимопомощ. Системата е достъпна, където и да си, 24 часа на ден, 7 дни в седмицата в твоя е-синдикат!

 


Как да станеш член на НВСК?

1. Попълни заявление, след като се запознаеш с Устава на НВСК;

2. Преведи по сметката на НВСК

 • встъпителна вноска от 30 лв. и
 • индивидуален месечен членски внос в размер на 10 лв., а по твоя преценка той може да бъде и по-висок

Сметката на НВСК е:
Банка: „Банка ДСК” ЕАД
IBAN: BG48STSA93000021661460
BIC/SWIFT: STSABGSF

Преводите от сметки в „Банка ДСК” ЕАД по сметката на Касата, наредени чрез интернет банкиране, са освободени от такси, а за членовете на НВСК сме договорили преференциална такса от 0,50 лева при вноска на каса (в клоновете на „Банка ДСК” ЕАД) по сметката на НВСК.

3. Приложи към заявлението платежния документ;

4. Изпрати документите до централния офис на НВСК, до регионалния офис на КНСБ в твоя град или ги подай електронно през своя е-синдикат.

 

Как можеш най-лесно да превеждаш своя членски внос?
 • чрез отчисления по ведомост, като подадеш заявление до своя работодател;
 • с общ превод от синдикалния ти председател по списък;
 • Вноска на каса в Банка ДСК ЕАД при договорени преференциални такси за членовете на сдружението;
 • Превод по банков път от друга банка съгласно нейните тарифи и условия (превод на хартиен носител подаден в офис на банката, чрез интернет банкиране, чрез нареждане за директен дебит);
 • Вноска на каса в централния офис на НВСК на КНСБ;
 • На касите на Easypay и през интернет портала www.e-pay.bg - чрез плащане по КИН:0510302270

Имай предвид, че натрупаните индивидуални вноски в НВСК не носят доходност от лихва, но са наследяеми.

Какви са условията за отпускане и за връщане на взаимопомощ?
 • Редовно си внасял своя индивидуален членски внос;
 • Натрупаният членски внос трябва да е в размер на поне 1/3 от взаимопомощта, която искаш да получиш. Можеш да внесеш еднократно пълния размер на членския внос, необходим за отпускане на взаимопомощ. При недостатъчен размер на натрупани индивидуални месечни вноски, НВСК може да договори допълнително възможния размер на взаимопомощта;
 • Максималният размер на отпусканата взаимопомощ за нови членове е 1500 лв. и се изплаща за срок не по-дълъг от 24 месеца;
 • При отпускане на взаимопомощ се прави еднократно отчисление в зависимост от срока на взаимопомощта, който служи за покриване на административните разходи и за поддръжката на Гаранционния фонд на НВСК;
 • Предоставената взаимопомощ може да бъде възстановена предсрочно по всяко време без наказателни такси;
 • Нова взаимопомощ може да се отпусне само след връщане на предходната.

 

Какво трябва да направиш, за да получиш взаимопомощ?

1. Да си запознат подробно с Правилата за взаимоспомагателна дейност на НВСК на КНСБ

2. Попълни необходимите документи за получаване на взаимопомощ, като приложиш копие от личната си карта (с надпис „Съгласен съм с направеното копие“, подпис и дата), копие от трудовия си договор или последен анекс към него;

3. Необходимо е да намериш поне един гарант – също член на НВСК, по твоята взаимопомощ, като от него също трябва да приложиш копие от личната му карта (с надпис „Съгласен съм с направеното копие“, негов подпис и дата), копие от трудовия му договор или последен анекс към него;

4. Изпрати документите в централния офис на НВСК, в регионалния офис на КНСБ в твоя град или ги подай електронно през своя е-синдикат;

5. В срок до 10 работни дни ще получиш отговор от НВСК относно отпускането на твоята взаимопомощ;

6. Взаимопомощта ще бъде преведена по твоята сметка в срок от 3 дни след подписването на двустранен договор, в който се определят срокът за възстановяване и размерът на месечните вноски;

7. Взаимопомощите се възстановяват в НВСК така, както превеждаш своя членски внос – чрез отчисления по ведомост от работодателя, общ превод от синдикалния ти председател или индивидуално чрез банка.

 

Какво става, ако искаш да прекратиш членството си в НВСК?

Имаш право да изтеглиш еднократно индивидуалния си членски внос, след като от него се приспаднат оставащите за възстановяване суми по отпуснатата ти взаимопомощ или съответната част от договор, по който си гарант.

 

За всякакви въпроси можеш да се свържеш с нас:

София, п.к. 1040, пл. „Македония” № 1, ет. 5, ст. № 12

Тел. (02) 4010 677

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Оперативен директор: Станислава Такева

Или с регионалните представители на НВСК в регионалните офиси на КНСБ

За повече информация посетете сайта на НВСК:

www.nvsk.knsb-bg.org